Versa

Rainy

Windy

Sandy

Magnetic mounting

Sticker installation

See more with a wide-angle lens
See more with a wide-angle lens

  •   100%

  •   70%

  • 100%

      100%

  • 70%

      70%

  • 100%
  • 70%

Lưu trữ đa dạng

Diversified Storage

SD Card

4 ngày

8 ngày

16 ngày

NVR

Tiết kiệm nhiều thời gian hơn hoặc vận hành nhiều camera

*Lưu ý: Tương thích với tất cả NVR có hỗ trợ giao thức ONVIF

Đám mây

30 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Thêm nhiều tính năng tuyệt vời