Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hỗ Trợ Sản Phẩm

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tìm hiểu thêm

FAQ

Hướng Dẫn

Video

Khám Phá Sản Phẩm Và Thương Hiệu Imou

Robot Hút Bụi - Hướng dẫn cài đặt Wifi
Hướng dẫn cài đặt Knight
Hướng dẫn cài đặt Cruiser?

Sản phẩm hướng dẫn

Bulb Cam 3MP

Tải Xuống

Bulb Cam 5MP

Tải Xuống

Rex 2D 3MP

Tải Xuống

Rex 2D 5MP

Tải Xuống

App

Imou Life App

Imou Installer App

Liên hệ với Chúng tôi

Tìm Hiểu Thêm Về Dịch Vụ Imou

Trường hợp khẩn cấp, vui lòng chat trực tiếp tại
-Hỗ trợ nhanh chóng