Nhà Mạng Cung Cấp Dịch Vụ 4G cho Cruiser 4G

frame

Lưu Trữ Đa Dạng

Thẻ nhớ SD

6 ngày

12 ngày

24 ngày

NVR

Lưu trữ được thời gian dài hơn hoặc kết nối nhiều camera

* Lưu ý: Hoạt động với tất cả các NVR hỗ trợ giao thức Onvif

Cloud

Cruiser 4G không hỗ trợ lưu trữ đám mây

   1
   2