CLOUD
Kiểm soát nhà với chỉ một chạm

Theo dõi nhà của bạn bất cứ lúc nào và từ bất cứ nơi nào có thông lượng video trực tiếp từ xa.

Video

Giới thiệu Imou

Camera báo động chủ động LOOC 1080P 

Kết nối Imou với Google Home