Hệ thống tự làm sạch & sấy khô chổi
Đơn giản chỉ cần nhấn nút, SV1 sẽ tự động làm sạch đường ống và chổi, đồng thời sấy khô chổi ở cuối quá trình tự làm sạch để ngăn mùi hôi.