Knight
Stay better informed with a closer look
Zoom in on objects and see clear details and colours in 4K.

Knight

Knight

IMOU
Other
Biết ngay khi có người băng qua ranh giới
Vẽ đường ranh giới và cài đặt hướng phát hiện trên ứng dụng Imou Life để bảo vệ ngôi nhà bạn bất kể là sân sau, cửa trước, bể bơi hay cửa hàng.

Knight

Lưu trữ đa dạng

Knight

Thẻ nhớ SD

Knight

4 days

Knight

8 days

Knight

16 days

NVR

Tiết kiệm nhiều thời gian hơn hoặc vận hành nhiều camera.

Knight

Cloud

30 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới.

Knight
Knight