2MP/4MP

frame

พื้นที่เก็บข้อมูลที่หลากหลาย

SD Card

4วัน

8วัน

16 วัน

เครื่องบันทึก NVR

บันทึกได้นานขึ้นมากหรือใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน

* หมายเหตุ: ทำงานร่วมกับ NVR ทั้งหมดที่รองรับโปรโตคอล Onvif โดยใช้สาย Lan เท่านั้น

การจัดเก็บบนคลาวด์

ทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน