2MP / 4MP

frame

เก็บข้อมูลได้หลากหลาย

SD Card

4 วัน

8 วัน

16 วัน

เครื่องบันทึก NVR

บันทึกได้นานขึ้นมากหรือใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน

* หมายเหตุ: ทำงานร่วมกับ NVR ทั้งหมดที่รองรับโปรโตคอล Onvif

การจัดเก็บบนคลาวด์

ทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน พื้นที่เก็บข้อมูลประวัติไม่จำกัดสูงสุด 30 วัน ใส่ความปลอดภัยในบ้านไว้ในโทรศัพท์ของคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทนทานต่อสภาพอากาศ IP66 เพื่อความปลอดภัยตลอดทั้งปี

ออกแบบมาให้ทนความร้อน ความเย็น ฝน แดด

IP66 weather-resistant for year-round security

Designed to withstand heat, cold, rain and sun.

IP66 weather-resistant for year-round security

Designed to withstand heat, cold, rain and sun.