Cue 2

เก็บข้อมูลได้หลากหลาย

SD Card

4days

8days

16days

เครื่องบันทึก NVR

ประหยัดเวลามากขึ้นหรือใช้งานกล้องหลายตัว

* หมายเหตุ: ทำงานร่วมกับ NVR ทั้งหมดที่รองรับโปรโตคอล Onvif

การจัดเก็บบนคลาวด์

พื้นที่เก็บข้อมูลประวัติไม่จำกัดสูงสุด 30 วัน ใส่ความปลอดภัยในบ้านไว้ในโทรศัพท์ของคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ยังมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งอีกมากมาย