Imou Cloud

Theo dõi nhà cửa thông minh hơn

Bảo mật đám mây

Sử dụng mã hóa mức tài chính để bảo vệ quyền riêng tư của bạn - Không ai khác có thể xem dữ liệu cá nhân của bạn.

Luôn được cảnh báo và cập nhật thông tin

Cảnh báo bạn khi có chuyện xảy ra. Thiết lập vùng hoạt động và cho phép phát hiện người * để nhận thông báo thực sự quan trọng.

*Chỉ có ở một số model

 • Thông báo ngay

 • Lịch trình

Lịch sử video

Video cho các sự kiện cảnh báo được lưu trữ trên đám mây. Tất cả các video có thể được mã hóa bằng mật khẩu tùy chỉnh để cung cấp thêm một lớp bảo mật.

Kết nối với nhà thông minh

Sử dụng Echo Show hoặc Google Home của bạn để điều khiển camera Imou có hỗ trợ Wi-Fi - Chỉ cần yêu cầu thiết bị của bạn hiển thị camera sân sau, camera cửa trước hoặc bất cứ nơi nào bạn đã cài đặt camera Imou.

free

You may activate a Free Trial by clicking “Activate Free Trial” under “Device’ in Imou app. You may enjoy the Free Trial once for each Imou device.

3 Days

3 Days Cloud Storage

1 Month

 • USD1.99
 • GBP1.69
 • EUR1.99

3 Days Cloud Storage

1 Annual

 • USD19.99
 • GBP16.99
 • EUR19.99

7 Days

7 Days Cloud Storage

1 Month

 • USD2.99
 • GBP2.49
 • EUR2.99

7 Days Cloud Storage

1 Annual

 • USD29.99
 • GBP24.99
 • EUR29.99

30 Days

30 Days Cloud Storage

1 Month

 • USD6.99
 • GBP5.99
 • EUR6.99

30 Days Cloud Storage

1 Annual

 • USD69.99
 • GBP59.99
 • EUR69.99
*To activate a subscription, you may click open Imou app or PC software, then click devices and the cloud service logo and choose the subscription for purchase. The Services will be triggered only when the camera detects movements of humans or other physical items. Then the camera will start recording and upload the data to the Imou Cloud.