2MP / 4MP

เก็บข้อมูลได้หลากหลาย

SD Card

4วัน

8วัน

16วัน

เครื่องบันทึก NVR

บันทึกได้นานขึ้นมากหรือใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน

* หมายเหตุ: ทำงานร่วมกับ NVR ทั้งหมดที่รองรับโปรโตคอล Onvif

การจัดเก็บบนคลาวด์

ทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน

ยังมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งอีกมากมาย