DB61i

เก็บข้อมูลได้หลากหลาย

SD Card

4 วัน

8 วัน

16 วัน

เครื่องบันทึก NVR

บันทึกได้นานขึ้นมากหรือใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน

* หมายเหตุ: ทำงานร่วมกับ NVR ทั้งหมดที่รองรับโปรโตคอล Onvif

การจัดเก็บบนคลาวด์

ทดลองใช้ฟรี 30 วันสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน

More ยังมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งอีกมากมายFeaturee