4MP

ให้เจ้าตัวน้อยน่ารักปกป้องบ้านของคุณ

เลือกฝาครอบป้องกันสำหรับ A1 ที่คุณรัก

ให้เจ้าตัวน้อยน่ารักปกป้องบ้านของคุณ

เลือกฝาครอบป้องกันสำหรับ A1 ที่คุณรัก

เก็บข้อมูลได้หลากหลาย

SD Card

4 วัน

8 วัน

16 วัน

เครื่องบันทึก NVR

บันทึกได้นานขึ้นมากหรือใช้งานกล้องหลายตัวพร้อมกัน

* หมายเหตุ: ทำงานร่วมกับ NVR ทั้งหมดที่รองรับโปรโตคอล Onvif

การจัดเก็บบนคลาวด์

30-day free trial for every new user.

บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

และมีอีกมากมาย