นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว Imou

แก้ไขล่าสุด: 2020-01-19

 

บทนำ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว Imou ฉบับนี้ อธิบายถึงประเภทของข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ หรือที่คุณอาจให้ไว้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่เกี่ยวข้องกับ Imou หรือเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.imoulife.com ("เว็บไซต์") รวมถึงโดเมนย่อยใด ๆ และเนื้อหา การใช้งาน และบริการใด ๆ ที่เสนอแก่พวกเขา หรือเว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชันอื่นใดที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียกโดยรวมว่า "บริการ") ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดย Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd ("Huacheng", "Imou", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ รักษา แบ่งปัน ปกป้อง เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลนั้น กรุณาอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ และวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว

 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว Imou ฉบับนี้ จะหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ หรือสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากร่วมกับผู้ระบุตัวตนของคุณรายอื่น

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้:

1.  ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล และเหตุผลทางกฎหมาย. 1

2.  เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี. 7

3.  เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนานเท่าใด. 7

4.  การแบ่งปันข้อมูล. 7

5.  มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล. 8

6.  ผู้จัดหาภายนอกและบริการ. 8

7.  การถ่ายโอนข้ามประเทศ. 8

8.  สิทธิ์ของคุณ.. 9

9.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา. 10

10.   ข้อมูลการติดต่อ. 10

 

1.   ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล และเหตุผลทางกฎหมาย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทจากและเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรงและข้อมูลนั้นระบุถึงตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว แต่ไม่จำกัดถึง เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 

เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการของเรา เช่น รายละเอียดการใช้งาน โปรไฟล์อุปกรณ์ และไอพีแอดเดรส โดยใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

 

ที่ด้านล่างนี้ เราได้เตรียมตารางคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทั้งหมดที่เราวางแผนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้อ้างอิงในการทำเช่นนั้น เรายังระบุว่าประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรานั้นมีความเหมาะสม เราขอรับรองว่าเราเก็บรวบรวมและครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้สำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอให้แก่คุณ ดังนั้น การมอบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อกำหนดสำหรับเราเพื่อทำสัญญากับคุณ หรือปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญาของเรา เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางด้านล่าง ในกรณีที่คุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการของเราได้โดยสมบูรณ์หรือบางส่วน

โปรดทราบว่า เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเหตุผลทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งข้อ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์จำเพาะที่เรากำลังใช้ข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลทางกฎหมายเฉพาะที่เราใช้อ้างอิงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีเหตุผลทางกฎหมายระบุไว้ในตารางมากกว่าหนึ่งข้อ

 


กิจกรรม                

ประเภทของข้อมูล                

จุดประสงค์ในการประมวลผล                

หลักทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล                

ก.   การซื้ออุปกรณ์ Imou                

เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์   Imou ผ่านแพลตฟอร์มภายนอก                

ชื่อผู้ซื้อ ชื่อผู้รับ ที่อยู่การจัดส่ง แหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ   รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ                

เพื่อประมวลผลและส่งคำสั่งซื้อของคุณ   และติดต่อสื่อสารกับคุณ หากจำเป็น                

การปฏิบัติตามสัญญา                

ข.   การใช้แอปฯ อุปกรณ์ และคลาวด์ของ Imou                

1ก.   เมื่อคุณสมัครแอปฯ Imou เป็นครั้งแรก                

อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (เฉพาะของลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ Imou App   ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา) ประเทศ หรือภูมิภาคที่คุณเลือก ชื่อเล่นที่คุณใช้   รหัสผ่าน (มีการเข้ารหัส) ภาพถ่ายโปรไฟล์ (หากมีการอัปโหลด)   ชื่อเล่นและภาพถ่ายโปรไฟล์ของคุณบนแพลตฟอร์มภายนอก   เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าสู่ระบบแอปฯ Imou ด้วยบัญชีแอปฯ อื่น เช่น Facebook                

เพื่อช่วยให้เราดำเนินการลงทะเบียนของคุณให้เสร็จสมบูรณ์   ให้ติดต่อสื่อสารกับคุณและจัดการบัญชีของคุณ คุณสามารถอัปโหลดภาพโปรไฟล์ได้ด้วยความสมัครใจ   หากคุณอยากมีบัญชีที่มีลักษณะเป็นของคุณเองมากขึ้น   หากไม่ดำเนินการเช่นนั้นก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งาน Imou App                

การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับข้อตกลงการลงทะเบียน   Imou และประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการรักษาความเกี่ยวพันทางสัญญากับคุณ   มอบบริการตามข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศ/ภูมิภาคที่เลือกไว้ให้แก่คุณ   ช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับคุณลักษณะของบริการตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้   รักษาผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยและสัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา   และรับรองการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยอมรับ                

                 

1ข.   เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่คุณใช้สำหรับการลงทะเบียน                

หากคุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด   ๆ ข้างต้น จะมีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลใหม่แทนรายการเก่า                

เพื่อช่วยให้คำขอการเปลี่ยนแปลงของคุณมีผล   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou App                

2.   เมื่อคุณเข้าสู่ระบบและใช้งานบริการของเรา                

นอกจากข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้อ   1 เราจะประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทอร์มินัล (เช่น สมาร์ทโฟนของคุณ)   ที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ อย่างเช่น GPS, ระบบปฏิบัติการของเทอร์มินัล รุ่น   และตัวระบุเฉพาะ                

เพื่อเสนอบริการของเราให้แก่คุณ   ให้คงไว้ซึ่งการทำงานปกติของบริการเรา ปรับปรุงบริการของเราให้ดีที่สุด   และรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ                

3.   เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ (ในอินเตอร์เฟซอุปกรณ์   คุณจะสามารถดูและเพิ่มอุปกรณ์อย่างกล้องไอพี อุปกรณ์จัดเก็บ และกริ่งในแอปฯ Imou   ได้)                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ ข้อมูลไวไฟ ชื่ออุปกรณ์ รหัสผ่านอุปกรณ์   (มีการเข้ารหัส) เขตเวลาอุปกรณ์ และการเปิด/ปิดสถานะเวลาออมแสงแดด                

เพื่อประมวลผลคำขอของคุณในการเพิ่มอุปกรณ์ไปยังบัญชี   และช่วยให้มีการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณ   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou                

4.   เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Live View (ดูภาพจากจอ)   ที่มอบการแสดงผลวิดีโอแบบเรียลไทม์ให้แก่คุณ                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ ไอพีอุปกรณ์ ข้อมูลพอร์ตอุปกรณ์ การสตรีมวิดีโอ                

เพื่อมอบบริการแสดงผลวิดีโอพื้นฐานผ่านแอปฯ   Imou ให้แก่คุณ                

5.   เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Playback (การเล่น) และ Video Recording (การบันทึกวิดีโอ)                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ รหัสช่องของอุปกรณ์ เส้นทางจัดเก็บไฟล์บันทึก                

เพื่อจัดเก็บบันทึกประวัติ   และช่วยให้คุณสามารถดูได้                

6.   เมื่อคุณเปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่าของอุปกรณ์ที่เพิ่ม เช่น กล้องไอพี   กริ่ง และอุปกรณ์จัดเก็บ                

แมคแอดเดรส   ไอพีแอดเดรส หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์อุปกรณ์   ข้อมูลประเทศ (ผ่านไอพีแอดเดรส) ตำแหน่งอุปกรณ์ (ผ่านไอพี)   วันที่ลงทะเบียนอุปกรณ์ ข้อมูลช่องอุปกรณ์ สถานะออฟไลน์/ออนไลน์ของอุปกรณ์   ข้อมูลการกำหนดค่าอุปกรณ์                

เพื่อช่วยในการเปิดใช้งานอุปกรณ์   Imou และการลงทะเบียนด้วยเซิร์ฟเวอร์ของเรา                

7.   เมื่อคุณตั้งชื่ออุปกรณ์และภาพหน้าปก                

ภาพหน้าปก ชื่ออุปกรณ์ ข้อมูลช่อง รุ่นอุปกรณ์ หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์                

คุณสามารตั้งชื่ออุปกรณ์   เปลี่ยนภาพหน้าปก และดูชื่อช่อง รุ่นอุปกรณ์ และหมายเลขซีเรียล   การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับเราในการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณร้องขอ   และเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เพิ่มในบัญชี Imou   ของคุณ   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou App                

                 

8.   เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์ หรือใช้ฟังก์ชันรีเซ็ต                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ รหัสผ่าน (มีการเข้ารหัส)                

เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณโดยเพิ่มรหัสผ่าน   หรือรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou                

9.   เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Device Share (การแบ่งปันอุปกรณ์)                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ อีเมล และ (หรือ) หมายเลขโทรศัพท์   (เฉพาะของลูกค้าในกัมพูชา เวียดนาม ไทย ซาอุดีอาระเบีย)   ของผู้ใช้รายอื่นที่คุณแบ่งปันอุปกรณ์ด้วย                

เพื่อช่วยให้คุณแบ่งปันอุปกรณ์ของคุณกับผู้ใช้รายอื่นในแอปฯ   Imou ตามคำขอของคุณ การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou                

10.   เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Delete Device (ลบอุปกรณ์)                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ อีเมล และ (หรือ) หมายเลขโทรศัพท์ (เฉพาะของลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วย   Imou App ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา)                

เพื่อช่วยในการลบอุปกรณ์ออกจากบัญชีของคุณในแอปฯ   Imou และอุปกรณ์เสริมที่มีการจับคู่ตามที่คุณร้องขอ   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou                

11.   เมื่อคุณรับการแจ้งเตือน                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ ภาพรวมรหัสประกาศ/การแจ้งเตือนแบบพุช                

เพื่อส่งการแจ้งเตือนให้คุณ   และมอบบริการตามที่คุณร้องขอให้แก่คุณ                

12.   เมื่อคุณใช้บริการคลาวด์ของแอปฯ Imou เพื่อขยายความสามารถในการจัดเก็บ                

หมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ บันทึกข้อความและวิดีโอ ข้อมูลช่องอุปกรณ์                

เพื่อช่วยให้คุณใช้บริการพื้นที่จัดเก็บคลาวด์   (ไม่ว่าจะเป็นบริการฟรีหรือแบบมีมูลค่าเพิ่ม)   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou                

13.   เมื่อคุณซื้อแผนพื้นที่จัดเก็บคลาวด์ หรือแลกบัตรของขวัญ                

รายละเอียดของแผนพื้นที่จัดเก็บคลาวด์ที่ซื้อ วิธีการชำระเงิน วันสั่งซื้อ   อีเมล                

เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ   และเรียกเก็บจากคุณตามวัตถุประสงค์ของแผนพื้นที่จัดเก็บคลาวด์                

14.   เมื่อคุณถ่ายโอนแผนพื้นที่จัดเก็บคลาวด์ของคุณ                

ชื่ออุปกรณ์ที่ถ่ายโอนแผนจาก ชื่ออุปกรณ์ที่ถ่ายโอนแผนไปยัง ข้อมูลแผน                

เพื่อถ่ายโอนบริการคลาวด์ที่เปิดใช้งานแล้วไปยังอุปกรณ์เฉพาะที่เพิ่มไว้ในบัญชีของคุณ   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานโปรแกรมประสบการณ์ของผู้ใช้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou                

15.   เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน User Experience Plan (แผนประสบการณ์ผู้ใช้)                

ประวัติการเรียกดูและพฤติกรรมการคลิก                

เมื่อคุณเปิดใช้งานแผนประสบการณ์ผู้ใช้   คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว   และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และวิเคราะห์การใช้งานฟังก์ชันต่าง   ๆ ของคุณ   การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้งานโปรแกรมประสบการณ์ของผู้ใช้   แต่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานปกติของฟังก์ชันอื่น ๆ ใน Imou App                

คำยินยอม                

16.   เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านอีเมลหรือฟังก์ชัน Feedback (ข้อเสนอแนะ)                

เนื้อหาของการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา                

เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ   มอบข้อมูลที่คุณร้องขอเกี่ยวกับเราให้แก่คุณ ตอบข้อสงสัย   หรือจัดการข้อร้องเรียนของคุณ                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการติดต่อสื่อสารกับคุณ   และตอบกลับข้อสงสัย/ความคิดเห็นของคุณ                

17. เมื่อคุณยกเลิกการลงทะเบียนจาก   IMOU App และยุติการใช้ Imou Deveice และบริการของเรา                

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (เฉพาะของลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วย Imou App   ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา) อีเมล                

เพื่อช่วยให้เราดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์   และเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมระหว่างการใช้งาน Imou   App                

ค. เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดของเรา                

เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดของเราทั้งที่เกิดขึ้นออฟไลน์หรือออนไลน์   รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงนิทรรศการ การจับรางวัล การแข่งขัน หรือแบบสำรวจ                

ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ตำแหน่ง ข้อเสนอแนะของคุณและการตอบแบบสำรวจ (ถ้ามี)   รายละเอียดโปรไฟล์บนแพลตฟอร์มภายนอก (หากคุณเลือกวิธีการนี้สำหรับการลงทะเบียน)                

                 

เพื่อลงทะเบียนแสดงความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา                

                 

คำยินยอม                

เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ   และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลลัพธ์ (ถ้ามี)   ของกิจกรรมการตลาดที่คุณเลือกเข้าร่วม                

                 

คำยินยอม                

เพื่อขอให้คุณเขียนบทวิจารณ์หรือทำแบบสำรวจ                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปรับปรุงบริการของเรา   และทำความเข้าใจความต้องการลองลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น                

เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับอีเวนท์ที่คล้ายกันหากคุณเลือกเข้าร่วมไว้                

คำยินยอม                

เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดของเราที่เกิดขึ้นออฟไลน์   รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงนิทรรศการ การจับรางวัล การแข่งขัน หรือแบบสำรวจ                

ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกระหว่างอีเวนท์                

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและอีเวนท์ของเรา                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการทางธุรกิจของเรา                

ง.   เมื่อคุณร้องขอบริการหลังการขาย                

1.   เมื่อคุณลงทะเบียนด้วยแพลตฟอร์ม RMA ของเรา                

ชื่อ อีเมล หรือบัญชีภายนอกที่คุณใช้สำหรับการลงทะเบียน ประเทศ รหัสผ่าน (มีการเข้ารหัส)   ภาษา                

ช่วยให้คุณลงทะเบียน   Imou ให้สมบูรณ์ และปกป้องการรักษาความปลอดภัยบัญชี Imou ของคุณ                

การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับบทบัญญัติของบริการหลังการขาย                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการมอบบริการที่ดีขึ้นให้แก่คุณ   และสนับสนุนการใช้สิทธิ์บริการหลังการขาย                

2.   เมื่อคุณส่งคำขอ RMA ผ่านแอปฯ เว็บไซต์ หรือสายด่วนภายนอกของเรา                

รุ่นอุปกรณ์ หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ แมคแอดเดรส ไอพีแอดเดรส   รายละเอียดที่ระบุอยู่ในหลักฐานการซื้อ                

โทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับการคืนอุปกรณ์หลังจากการซ่อมและรายละเอียดของผู้รับ   รายละเอียดสำหรับการคืนอุปกรณ์และหมายเลขติดตาม                

รับและจัดการกับคำขอของคุณสำหรับบริการหลังการขาย                  

                 

การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับสำหรับบทบัญญัติของบริการหลังการขาย   หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราอาจมีเกี่ยวกับการรับประกันของลูกค้า                

                 

แนะนำให้คุณไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุด   (ถ้ามี)                

                 

ส่งอุปกรณ์หลังจากการซ่อมไปยังผู้รับและที่อยู่ที่คุณระบุไว้                

                 

ติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อการชี้แจงใด   ๆ ที่เราหรือคุณอาจต้องการ                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการชี้แจงคำขอของคุณ   และปรับปรุงบริการของเรา                

ขอข้อเสนอแนะจากคุณ และระดับความพึงพอใจในบริการของเรา                

3.   เมื่อคุณรีเซ็ตรหัสผ่าน                

หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์   แมคแอดเดรส อีเมล                

เพื่อช่วยคุณด้วยการรีเซ็ตรหัสผ่าน   และดำเนินการแก้ไขตามที่คุณร้องขอ                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการมอบบริการที่เพียงพอ                

จ.   เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา                

1. เมื่อคุณสมัครรับบริการจดหมายข่าว                

อีเมล                

เพื่อส่งจดหมายข่าว   โปรโมชัน หรือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดอื่น ๆ ให้แก่คุณ   รวมถึงคำเชิญเข้าร่วมนิทรรศการของเรา                

คำยินยอม                

2.   เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา                

รายละเอียดทางเทคนิค                

พฤติกรรมการใช้งาน                

(ข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศคุกกี้)                

เพื่อใช้การวิเคราะห์ในการปรับปรุงเว็บไซต์   ผลิตภัณฑ์/บริการ การตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และประสบการณ์ของเรา   และเพื่อจัดการและปกป้องเว็บไซต์ของเรา                

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการกำหนดประเภทลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา   รักษาเว็บไซต์ของเราให้ทันสมัยและตรงประเด็น พัฒนาธุรกิจของเรา   และรับรองการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์                

ฉ.   การใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการอื่น                

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อมอบหรือปรับปรุงบริการที่เรา   พันธมิตรของเรา หรือผู้จำหน่ายภายนอกที่น่าเชื่อถือรายอื่นให้บริการ เช่น การมอบ   การประเมิน การปรับปรุง หรือการอัปโหลดบริการ   การเข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยตลาดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา   การพัฒนาบริการใหม่ การมอบบริการสนับสนุนลูกค้า ฯลฯ เพื่อปรับปรุงบริการ   เรายังอาจวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์   แต่สถิติเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้                

การปฏิบัติตามสัญญาและประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการรักษาบริการของเราให้ทันสมัยและปรับปรุงบริการเหล่านั้น                

เราใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ มอบข้อมูลที่คุณร้องขอเกี่ยวกับเราให้แก่คุณ   ตอบข้อสงสัย หรือเมื่อเราจัดการข้อร้องเรียนของคุณ   เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญให้แก่คุณ เช่น   การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่เกี่ยวข้องของเรา   เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญมากสำหรับคุณในการติดต่อสื่อสารกับเรา   ขอแนะนำให้คุณรับและอ่านข้อมูลดังกล่าว                

                 

การปฏิบัติตามสัญญาและประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการความเกี่ยวพันทางสัญญากับคุณ                

กฎหมายอาจกำหนดให้เราเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสาธารณะหรือองค์กรภาครัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย   คำสั่งศาล หรือเพื่อตอบสนองต่อหมายเรียกของรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ                

                 

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย                

 

คุณยังอาจให้ข้อมูลมีการเผยแพร่หรือแสดงผล (ต่อไปนี้เรียกว่า "โพสต์แล้ว") ในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์เรา หรือส่งต่อไปยังผู้ใช้รายอื่นของบริการเราหรือบุคคลภายนอก (เรียกรวมกันว่า "การมีส่วนร่วมของผู้ใช้") การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณที่มีการโพสต์และส่งต่อไปยังผู้อื่นนั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่สามารถควบคุมการดำเนินการของผู้ใช้รายอื่นได้ในบริการของเรากับบุคคลที่คุณอาจเลือกเพื่อแบ่งปันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ดังนั้น เราไม่สามารถและไม่รับประกันว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะไม่สามารถดูการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ของคุณได้

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

เว็บไซต์และแอปฯ ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เราใช้คุกกี้ด้านการทำงานเพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์และบริการของเราทำงานอย่างเหมาะสม และใช้คุกกี้ด้านการวิเคราะห์ในการทำให้คุณได้รับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุด คุกกี้ภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลนอกเว็บไซต์ของเราด้วยเช่นกัน ในขณะที่คุณเข้าชมผ่านและมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และบริการของเรา เราอาจใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมการเรียกดู และรูปแบบ ข้อมูลการรับส่งข้อมูล บันทึก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้ครอบคลุมถึงการใช้คุกกี้โดยผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงพันธมิตร บริษัทในเครือ บริษัทการบริการสาธารณะด้านการติดตาม และผู้ให้บริการของเรา เราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้เหล่านั้น

2.   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

โดยทั่วไป ผู้ใช้งานเป้าหมายของเว็บไซต์ของเราจะไม่ใช่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่ควรมอบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่เรา หรือในบริการของเรา เราไม่ได้เจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

Huacheng ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้พ่อแม่มีบทบาทอย่างจริงจังในการควบคุมดูแลกิจกรรมออนไลน์ของเด็กเหล่านั้น หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลใด ๆ จาก หรือเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี กรุณาติดต่อเราที่ privacy@imoulife.com

3.   เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ

เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีที่เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นผ่านช่องทางอื่น ๆ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่เรายุติการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราบางส่วนหรือทั้งหมด เราจะแจ้งให้คุณทราบ และลบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความกังวลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นนิรนามภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล เมื่อคุณไม่ได้ใช้บริการแอปฯ หรือคลาวด์ของ Imou เป็นเวลา 3 ปี เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 3 เดือนก่อนลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนามในลักษณะของการแจ้งเตือนแบบพุช การประกาศ ฯลฯ เช่น เราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบ

โปรดทราบว่าการบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพนั้น ๆ ภายใน Imou App จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากบริการคลาวด์หรือระยะเวลาการบันทึกคลาวด์สิ้นสุดลง และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของข้อความแจ้งเตือน ภาพถ่ายแจ้งเตือน และเลขที่อยู่ไอพีและบันทึก API มีระยะเวลาเพียง 7 วัน

4.   การแบ่งปันข้อมูล

 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกบางรายด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

·   เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรามอบบริการที่คุณร้องขอให้แก่คุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

·   เพื่อให้ผู้ส่งต่อ/ผู้ประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจอื่น ๆ ส่งคำสั่งซื้อของคุณตามขอบเขตที่เราต้องการ

·   เพื่อให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอการสนับสนุนระหว่างการดำเนินงานประจำวัน เช่น การซ่อมบำรุงฐานข้อมูลดิจิทัล

·   เพื่อให้บริการสายด่วนภายนอกคอยรับและติดตามคำขอของคุณสำหรับบริการหลังการขาย

·   เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านการตลาดมอบบริการที่คุณร้องขอให้แก่คุณ เช่น การรับข่าวสารที่คุณเลือกรับ

·   เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ซื้อมุ่งหวังของธุรกิจเราได้ทำการประเมินและดำเนินการธุรกรรมองค์กรให้สมบูรณ์

บุคคลภายนอกดังกล่าวทั้งหมดจะต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

·   เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กระบวนการทางกฎหรือกฎหมายใด ๆ รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อหมายเรียกของรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ หรือเพื่อการสอบสวน (เช่น การเปิดเผยเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือข้อกฎหมาย)

·   เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและการเก็บรวบรวม

·   หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปกป้องสิทธิประโยชน์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมระหว่างที่คุณใช้ Imou App และคลาวด์ เราใช้บริการของผู้ให้บริการคลาวด์ ได้แก่: Amazon Web Services. Inc (United States), 阿里云计算有限公司(Alibaba Cloud Computing Co., Ltd)(P.R.China), Azure (United States), 北京金山云网络技术有限公司(Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd)(P.R.China) นอกจากนั้น เรารับรองว่าเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ว่าคุณร้องขอให้มีการแบ่งปันอย่างชัดแจ้ง เมื่อคุณสมัครเพื่อเชื่อมต่อ Imou App และบริการกับ IFTTT, Google Home, Alexa ฯลฯ หรือเมื่อคุณใช้บัญชี Facebook เพื่อเข้าสู่ระบบ (Facebook Inc.)

5.   มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราปรับใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ และจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้จะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราโดยมีไฟร์วอลส์ป้องกัน ธุรกรรมการชำระเงินใด ๆ จะมีการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี SSL ในกรณีที่มีการรั่วไหลของข้อมูลหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เราจะเริ่มแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันการกระจายของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และแจ้งให้คุณทราบในรูปแบบของการแจ้งเตือนแบบพุชและการประกาศ

6.   ผู้จัดหาภายนอกและบริการ

เพื่อรับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การเรียกดูที่ราบรื่น คุณอาจได้รับลิงก์เนื้อหาหรือเครือข่ายจากผู้จัดหาภายนอก (ต่อไปนี้เรียกว่าบุคคลภายนอก) นอกจากเราและพันธมิตรของเรา ยกเว้นว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัว Imou ฉบับนี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัว Imou ฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับสถานการณ์ที่บุคคลภายนอกมอบบริการให้แก่คุณผ่านบริการของเราแต่เพียงผู้เดียว เช่น เว็บไซต์ที่อาจประกอบไปด้วยบริการที่เราเสนอ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอกที่มีลิงก์ไปยังบริการของเรา โปรดทราบว่า หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง PayPal หรือบริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอื่น ๆ) ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปแล้ว ข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดการตามประกาศความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายที่คล้ายกันของบุคคลภายนอกนั้น ๆ เราไม่สามารถควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลภายนอกได้ และบุคคลภายนอกนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าถึงลิงก์ เนื้อหา และบริการจากบุคคลภายนอกได้ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบ เมื่อมีการใช้ข้อมูลของคุณในทางที่ผิดหรือมีการเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสมในบางโอกาส

7.   การถ่ายโอนข้ามประเทศ

เรามีสำนักงานใหญ่อยู่ใน P.R. China และเราดำเนินธุรกิจทั่วโลก เราจัดตั้งบริษัทย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และเราเสนอบริการของเราผ่านการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของคุณอาจมีการถ่ายโอนนอกภูมิภาคและประเทศที่คุณใช้เว็บไซต์และบริการของเรารวมถึงภูมิภาค/ประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ซึ่งอาจมีกฎทางกฎหมายที่แตกต่างกัน และอาจไม่มีระดับการป้องกันที่เพียงพอตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด อย่างไรก็ตาม เราใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณมีการประมวลผลตามกฎหมายที่บังคับใช้ และมีการปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของคุณ เราใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ หากจำเป็น

 

8.   สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลโดยเข้าสู่ระบบบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา และเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์บัญชีของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลหาเราที่ privacy@imoulife.com เพื่อขอสิทธิ์เข้าถึง หรือขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้แก่เรา คุณยังสามารถคัดค้านหรือขอให้เราจำกัดการประมวลผลของคุณ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำยินยอม คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเรา (ดูด้านล่าง) สรุปสิทธิทางกฎหมายมีการระบุไว้ด้านล่าง:

·   ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เรียกโดยทั่วไปว่า ”ขอสิทธิ์เข้าถึงของเจ้าของข้อมูล”) การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และตรวจสอบได้ว่าเรากำลังประมวลผลตามกฎหมาย หากคุณต้องการเข้าถึงภาพใบหน้า ชื่อผู้ใช้ อีเมล และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ หรือวิดีโอ รูปภาพ คำสั่งซื้อ อุปกรณ์ และข้อมูลบริการอื่น ๆ ในบัญชี Imou ของคุณ คุณสามารถเข้าสู่ Imou แล้วแตะปุ่มฟังก์ชันที่สอดคล้องกัน แล้วเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

·   ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยคุณทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นมีการแก้ไขให้ถูกต้อง แม้ว่าเราอาจต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้แก่เราก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเล่น อีเมล ฯลฯ ในบัญชี Imou ให้เข้าสู่ Imou แล้วแตะปุ่มฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

 

·   ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล การทำเช่นนี้จะช่วยคุณขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลต่อไปออก คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใช้สิทธิ์ของคุณในการคัดค้านการประมวลผล (ดูด้านล่าง) ออก ซึ่งเราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎหมายท้องถิ่นอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณในการลบได้ เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายเฉพาะซึ่งจะมีการแจ้งให้คุณทราบทุกเมื่อตามที่คุณร้องขอ ถ้ามี หากคุณต้องการลบข้อมูลพื้นฐาน เช่น อีเมลและรหัสผ่าน หรือข้อมูลบริการ เช่น วิดีโอ รูปภาพ สถิติคลาวด์ และการแจ้งเตือนบัญชี Imou คุณสามารถลบข้อมูลของคุณโดยแตะปุ่มฟังก์ชันล้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่าน "Me (ฉัน) ->Settings (การตั้งค่า) ->Account and Security (บัญชีและการรักษาความปลอดภัย) -> Delete Account (ลบบัญชี)"

 

·   คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้อ้างอิงในประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลภายนอก) และมีบางสิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะที่ทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลในเหตุผลนี้ เพราะคุณรู้สึกว่ามีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ คุณยังมีสิทธิ์ในการคัดค้าน เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ในบางกรณี เราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีการบังคับเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณ ซึ่งขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ

 

·   ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การทำเช่นนี้จะช่วยคุณขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ต่อไปนี้: (ก) หากคุณต้องการให้เราจัดทำความถูกต้องของข้อมูล (ข) เมื่อการใช้ข้อมูลของเรานั้นผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น (ค) เมื่อคุณต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้ แม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ เพราะคุณต้องการให้มีการจัดทำ ใช้สิทธิ์ หรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ (ง) คุณได้คัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณ แต่เราจำเป็นต้องยืนยันว่าเราได้กระทำขัดต่อเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลหรือไม่

 

·   ขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้คุณหรือบุคคลภายนอก เราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นโครงสร้างใช้งานทั่วไปแบบเครื่องอ่านได้ให้แก่คุณ หรือบุคคลภายนอกที่คุณเลือก โปรดทราบว่าสิทธิ์นี้มีผลกับข้อมูลอัตโนมัติเท่านั้น ซึ่งคุณมอบคำยินยอมในการใช้ให้เราในตอนแรก หรือเมื่อเราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับคุณ

 

·   เพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อหากเรากำลังใช้คำยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่ดำเนินการก่อนคุณเพิกถอนคำยินยอม หากคุณเพิกถอนคำยินยอม เราอาจไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณได้ เราจะแนะนำคุณ หากเป็นกรณีที่คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ หากคุณต้องการปิดใช้งานโปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้และข้อมูลแจ้งเตือนในบัญชี Imou คุณสามารถเข้าสู่ Imou แล้วแตะปุ่มปิดที่สอดคล้องกันเพื่อปิด

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เราจะพาไปยังขั้นตอนตรวจสอบตัวตนก่อนให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

9.   การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจะทำการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบันนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะยังมีการประกาศการแก้ไขในหน้าหลักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ มีการระบุวันที่ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดไว้ที่ด้านบนของหน้า

10.   ข้อมูลการติดต่อ

หากต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข +86 571-8996-2739 โดยการส่งอีเมลไปที่ privacy@imoulife.com หรือส่งจดหมายไปยัง:

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd

A10, Bin’An Road 1199, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R.China

310053

C/O: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

 


นโยบายคุกกี้

เราใช้ประโยชน์จากคุกกี้, JavaScript และเทคโนโลยีอื่นๆ (เรียกว่า “คุกกี้”) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Imoulife.com ในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้บางตัวช่วยให้แน่ใจว่าระบบสามารถรู้จักอุปกรณ์ของคุณ

 

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใช้เพื่อบันทึกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์.

 

2. ชนิดของคุกกี้ที่เราใช้และเหตุผล

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เชิงฟังก์ชันเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและใช้คุกกี้เชิงวิเคราะห์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด  

 

คุกกี้เชิงฟังก์ชัน

คคุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์และจะถูกติดตั้งเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะจดจำความชื่นชอบของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราต้องการให้คุณลงทะเบียนเพื่อรับบริการที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว เว็บไซต์จะใช้คุกกี้ของเราเพื่อจัดเก็บอีเมลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถประหยัดเวลาจากการตั้งค่าหรือสามารถเข้าถึงบริการที่คุณต้องการได้ทันทีเมื่อคุณกลับมาอีกครั้งหรือเมื่อคุณย้ายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง เราใช้คุกกี้เชิงฟังก์ชันเหล่านี้ในรูปแบบที่เฉพาะดังนี้:  

คุกกี้เชิงฟังก์ชัน
  ชื่อ  โดเมน  จุดมุ่งหมาย  ระยะเวลาหมดอายุ
  _scfc www.Imoulife.com  โทเค็นสำหรับการส่งแบบฟอร์ม  2 ชั่วโมง
 boc_session_site จดจำชื่อผู้ใช้ และเวลาออกจากระบบ
 expUrl บันทึกโดเมนก่อนการลงทะเบียน
 imgcde  รหัสยืนยันแบบรูปภาพ


คุกกี้เชิงวิเคราะห์

คุกกี้ถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ Imou ของผู้เยี่ยมชม โดยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่มีการเยี่ยมชมมากที่สุดและจำนวนของข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับการแสดงผลหน้าเว็บเพื่อให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วย Imou ในการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณดูเป็นมิตรมากขึ้นและเป็นที่น่าพอใจ. 


นี่คือข้อมูลเฉพาะของคุกกี้เชิงวิเคราะห์:

คุกกี้เชิงวิเคราะห์
  ชื่อ  โดเมน  จุดมุ่งหมาย  ระยะเวลาหมดอายุ
  Google Analytics (_ga และ _gid) .Imoulife.com พฤติกรรมการคลิก เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ แยกแยะผู้เยี่ยมชมแต่ละคน   2 ปี
  การคลิก ( _jsuid) .Imoulife.com ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เยี่ยมชมในโดเมนต่างๆ  18 ปี


3.  ควบคุมคุกกี้ที่เราจัดเก็บและเข้าถึง

"หากคุณต้องการยกเลิกการยินยอม คุณสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบคุกกี้ของเราหรือของบุคคลที่สาม คุณสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ติดตั้งคุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลที่สามรวมกัน หากคุณป้องกันไม่ให้เราติดตั้งคุกกี้ที่เฉพาะเจาะจง คุณอาจพบว่าฟังก์ชันบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้หรือบางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ถูกโหลดขึ้นมา ค้นหาวิธีปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ต่างๆ:

·         Chrome

·         Firefox

·         Internet Explorer

·         Safari


4.  มีคำถามหรือไม่

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ service.global@imoulife.com.

 

นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2018