Polityka prywatności

Polityka prywatności Imou

Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2019 roku

 

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności Imou opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie pozyskiwać lub które możesz podać, gdy się z nami kontaktujesz, korzystasz z naszej aplikacji i / lub produktów, usług w związku z Imou lub kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.imoulife.com („strona internetowa”), w tym między innymi dane osobowe, a także wszelkie subdomeny oraz wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na nich, za ich pośrednictwem, lub dowolne inne strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje przekierowujące do niniejszej Polityki prywatności (zwane łącznie „Usługami”), wszystkie świadczone przez Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd („Huacheng”, „Imou”, „my”, „nas” lub „nasz”), działając jako administrator danych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, chronimy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy te informacje. Proszę uważnie przeczytać tę politykę, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji i tego, jak będziemy je traktować.

 

„Dane osobowe”, jak w niniejszej Polityce prywatności Imou, oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą Ciebie identyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w połączeniu z innym Twoim identyfikatorem.

 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące treści:

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne.

2. Dzieci poniżej 16 roku życia.

3. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe.

4. Udostępnianie informacji.

5. Środki w zakresie bezpieczeństwa danych.

6. Zewnętrzni dostawcy i ich usługi.

7. Transfery międzynarodowe.

8. Twoje prawa.

9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności.

10. Informacje kontaktowe.

 

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne

Gromadzimy kilka rodzajów informacji od i o użytkownikach naszych Usług, w tym informacje, które bezpośrednio nam przekazujesz i które Cię identyfikują , takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

 

Możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje podczas przeglądania witryny lub korzystania z naszych Usług, takie jak dane dotyczące użytkowania, parametry urządzeń i adresy IP, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii monitorowania.

 

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstaw prawnych, na których się opieramy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Staramy się gromadzić i przechowywać jedynie te dane osobowe, które są nam potrzebne do usług i produktów, które Tobie oferujemy. Z tej przyczyny, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli, podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia z Tobą umowy, a także wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z naszych usług w całości lub w części.

 

Proszę zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

 

Działanie                

Rodzaj danych                 

Cele przetwarzania                

Podstawa prawna przetwarzania                 

A. Zakup   urządzeń Imou                

Przy zakupie urządzeń Imou za   pośrednictwem platform osób trzecich                

Nazwa kupującego; nazwisko odbiorcy;   adres wysyłki; źródło zamówienia; szczegółowe informacje na temat zamówionych   produktów

Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie oraz, w razie potrzeby, aby skontaktować   się

Wykonanie umowy

B. Korzystanie z   aplikacji, urządzeń i chmury Imou                

1a. Podczas pierwszej rejestracji w aplikacji Imou

 

Adres e-mail; numer telefonu (tylko   klienci, którzy rejestrują się w Imou App za pomocą swojego numeru telefonu);   kraj lub region przez Ciebie wybrany; używany przez Ciebie pseudonim; hasło   (zaszyfrowane); zdjęcie profilowe (jeśli zostało przesłane); Twój pseudonim i   zdjęcie profilowe na platformie osoby trzeciej, gdy zdecydujesz się zalogować   do aplikacji Imou za pomocą innego konta aplikacji, takiego jak Facebook

 

Aby umożliwić nam dokończenie rejestracji, kontaktować się z Tobą i administrować   Twoim kontem. Zdjęcie profilowe może zostać przesłane na zasadzie   dobrowolności, jeśli chcesz mieć bardziej spersonalizowane konto, pominięcie   tego nie wpływa na działanie aplikacji Imou

Wykonanie umowy, umowy rejestracyjnej Imou i uzasadnione interesy w   celu utrzymania stosunków umownych z Tobą, świadczenie usług zgodnie z   wymogami prawnymi wybranego przez Ciebie kraju / regionu, umożliwianie korzystania   przez Ciebie z funkcji usług opisanych w instrukcji obsługi, aktualizowanie i   utrzymywanie naszych produktów, aby rozwijać naszą działalność i zapewniać   bezpieczeństwo produktów oraz aby korzystanie z naszych produktów było zgodne   z przyjętymi warunkami

1b. Po zmianie danych użytych do rejestracji

Jeśli zdecydujesz się zmienić którąkolwiek z powyższych informacji,   nowe wpisy zostaną zebrane w miejsce starych.

Aby zezwolić na zmiany, o które prosiłeś. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou

2. Po zalogowaniu się i w trakcie korzystania z naszych usług

Oprócz informacji wymienionych w punkcie 1 przetwarzamy dane związane   z terminalem (np. Smartfonem), którego używasz do logowania, takie jak GPS,   system operacyjny terminala, model i jego unikalny identyfikator

Aby oferować Ci nasze usługi, utrzymywać normalne działanie naszych   usług, optymalizować nasze usługi i zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta

3. Po dodaniu urządzenia (w interfejsie urządzenia można wyświetlać i   dodawać urządzenia, takie jak kamery IP, urządzenia pamięci i dzwonki do   drzwi, do aplikacji Imou)

Numer seryjny (dalej „NS”) urządzenia;   Model urządzenia; informacje o Wi-Fi; Nazwa urządzenia; Hasło urządzenia (szyfrowane);   strefa czasowa urządzenia i status DST włączony / wyłączony

Aby przetworzyć prośbę o dodanie urządzenia do konta i zezwolenie na   konfigurację urządzenia. Odmowa podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

4. Gdy korzystasz z funkcji podglądu na żywo, która zapewnia   wyświetlanie wideo w czasie rzeczywistym

NS urządzenia; IP urządzenia; Informacje   o porcie urządzenia; Strumień wideo

Aby zapewnić podstawowe usługi wyświetlania wideo za pośrednictwem   aplikacji Imou

5. Podczas korzystania z funkcji odtwarzania i nagrywania wideo

NS Urządzenia, identyfikator kanału   urządzenia, ścieżka do plików nagrań

Aby przechowywać Twoją historię i umożliwić Ci jej przeglądanie

6. Po aktywowaniu i skonfigurowaniu ustawień dodanego urządzenia,   takiego jak kamera IP, dzwonek do drzwi i urządzenie pamięci masowej

Adres Mac; Adres IP; SN urządzenia; Model urządzenia; Wersja   oprogramowania urządzenia; Informacje o kraju (przez adres IP); Lokalizacja   urządzenia (przez IP); Data rejestracji urządzenia; Informacje o kanale   urządzenia; Stan offline / online urządzenia; Informacje o konfiguracji   urządzenia

Aby umożliwić aktywację urządzenia Imou i jego rejestrację na naszym   serwerze

7. Po ustawieniu nazwy urządzenia i ilustracji okładki

Ilustracja okładki; Nazwa urządzenia;   Informacje o kanale; Model urządzenia; SN urządzenia

Możesz ustawić nazwę urządzenia, zmienić ilustrację na okładkę oraz   wyświetlić nazwę kanału, model urządzenia i SN. Przetwarzanie takich   informacji jest nam potrzebne, aby umożliwić wprowadzenie wymaganych zmian i   aby poinformować Cię o szczegółach urządzenia dodanego do Twojego konta Imou.   Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej   funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji   Imou.

8. Po wprowadzeniu hasła urządzenia lub skorzystaniu z funkcji   resetowania

NS Urządzenia; hasło (zaszyfrowane)

Aby umożliwić zwiększenie bezpieczeństwa Twojego urządzenia poprzez   dodanie hasła lub zresetowanie hasła. Odmowa podania takich informacji może   tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

9. Podczas korzystania z funkcji udostępniania urządzenia

NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu innego użytkownika, któremu udostępniasz urządzenie

Aby umożliwić udostępnianie urządzenia innemu użytkownikowi aplikacji   Imou zgodnie z Twoim żądaniem. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych   funkcji Imou.

10. Podczas korzystania z funkcji usuwania urządzenia

 

NS Urządzenia; Adres e-mail i (lub) numer   telefonu (tylko klientów, którzy rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą   swojego numeru telefonu).

Aby umożliwić usunięcie urządzenia z konta w aplikacji Imou i   dopasowanego dodatku, zgodnie z Twoją prośbą. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

11. Po otrzymaniu powiadomienia

NS Urządzenia; identyfikator   powiadomienia Push/ migawki alarmu

Aby wysyłać Ci powiadomienia alarmowe i świadczyć usługi, zgodnie z   Twoją prośbą

12. W przypadku korzystania z usług chmury Imou App w celu   rozszerzenia możliwości przechowywania

SN urządzenia; wiadomości i nagrania   wideo; Informacje o kanale urządzenia

Aby umożliwić korzystanie z usługi przechowywania w chmurze (wersja   bezpłatna lub wersja komercyjna). Odmowa podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

13. Przy zakupie planu przechowywania w chmurze lub realizacji karty   podarunkowej

Szczegóły zakupionego planu   przechowywania w chmurze; metoda płatności; Data zamówienia; e-mail

Aby przetworzyć zamówienie i wystawić fakturę na potrzeby planu przechowywania   w chmurze

                 

14. Po przeniesieniu planu przechowywania   w chmurze                

Nazwa urządzenia, z którego plan jest   przenoszony; nazwa urządzenia, na które plan jest przenoszony; informacje o   planie

Aby przenieść aktywowaną usługę w chmurze na określone urządzenie   dodane do konta. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z programu do obsługi użytkowników, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

                 

15. Gdy korzystasz z funkcji User   Experience Plan                

 

Historia przeglądania i działanie   kliknięć

Po włączeniu funkcji User Experience Plan wyrażasz zgodę na zbieranie   takich informacji i pomagasz nam w ulepszaniu naszych produktów i usług oraz   analizowaniu korzystania przez Ciebie z różnych funkcji. Odmowa podania   takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z programu do obsługi   użytkowników, ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji   aplikacji Imou.

Zgoda

16. Kiedy kontaktujesz się z nami za   pośrednictwem e-maila lub funkcji informacji zwrotnej                

Treść Twojej komunikacji z nami

W celu kontaktu z Tobą, udzielania informacji o nas, zgodnie z Twoją   prośbą odpowiedzi na pytania lub rozpatrywania skarg

Nasz uzasadniony interes do kontaktowania się z Tobą i udzielania   odpowiedzi na pytania / komentarze

17. Po wyrejestrowaniu się z   aplikacji Imou i zaprzestaniu korzystania z urządzenia Imou i naszych usług                

Twój numer telefonu (tylko klienci, którzy   rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą swojego numeru telefonu) i (lub)   e-mail.

Aby umożliwić nam dokończenie wyrejestrowania i usunięcie wszystkich   danych osobowych zgromadzonych przez nas w okresie korzystania z aplikacji   Imou.

C. Gdy bierzesz udział w naszych działaniach   marketingowych                

Gdy bierzesz udział w naszych   działaniach marketingowych w trybie offline lub online, w tym między innymi   wystawach, losowaniu nagród, konkursach lub sondażach                

Nazwa; adres e-mail; numer telefonu; Lokalizacja; twoja informacja   zwrotna i odpowiedzi na ankietę (jeśli dotyczy); szczegóły profilu na   platformie osoby trzeciej (jeśli wybierzesz ten sposób rejestracji)

Aby zarejestrować zainteresowanie naszymi produktami i usługami

Zgoda

Aby kontaktować się z Tobą I informować Cię o postępie i skutkach   (jeśli dotyczy) działań marketingowych, na które się zdecydowałeś

 

Zgoda

Aby poprosić Cię o ocenę lub o wypełnienie ankiety

Uzasadniony interes w poprawianiu jakości naszych usług i lepszego zrozumienia   potrzeb klienta 

Aby poinformować Cię o podobnych wydarzeniach, jeśli się za tym   opowiadałeś

Zgoda

Gdy bierzesz udział w naszych   działaniach marketingowych w trybie offline, w szczególności wystaw,   losowaniach nagród, konkursach lub ankietach                

Zdjęcia lub filmy zrobione podczas   wydarzenia

Aby promować naszą działalność I wydarzenie

Uzasadniony interes w promowaniu produktów i usług biznesowych

D. Gdy zamawiasz   usługi posprzedażowe                

1. Gdy rejestrujesz się poprzez naszą   platformę RMA                

Nazwa; adres e-mail lub konto osoby   trzeciej, którego używasz do rejestracji; kraj, hasło (zaszyfrowane);   język   

Aby udzielić Ci pomocy przy zakończeniu rejestracji Imou I chronić   bezpieczeństwo Twojego konta Imou  

Wykonanie umowy o świadczenie usług posprzedażowych;

Uzasadniony interes do świadczenia lepszych usług i ułatwienie korzystania   ze swoich praw do usług posprzedażowych

2. Gdy przedłożysz wniosek RMA za pomocą aplikacji, strony internetowej lub infolinię osoby   trzeciej 

Model urządzenia; SN urządzenia; adres   MAC, adres IP; szczegóły wskazane na potwierdzeniu zakupu; telefon; adres do   zwrotu urządzenia po naprawie i dane odbiorcy; szczegóły dotyczące zwrotu   urządzenia i numer śledzenia

Przyjmowanie i zajęcie się Twoim wnioskiem o usługi posprzedażowe 

Wykonanie umowy o świadczenie usług posprzedażowych lub przestrzeganie   obowiązku prawnego jaki może być na nas nałożony w związku z gwarancjami   konsumenckimi

Polecenie Ci najbliższego miejsca napraw (jeśli dotyczy)

Wysłanie urządzenia po naprawie do odbiorcy I na adres przez Ciebie   wskazany

Kontaktowanie   się z Tobą w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień, jakie mogą być nam lub Tobie   potrzebne

Uzasadniony interes w wyjaśnianiu Twoich wniosków i polepszaniu usług

Poproszenie Cię o opinię zwrotną i stopień Twojego zadowolenia z   naszych usług

3. Gdy resetujesz swoje hasło

SN urządzenia; adres MAC; e-mail

Aby pomóc Ci przy resetowaniu hasła i dokonać zmian, o które prosiłeś

Uzasadniony interes w zapewnieniu odpowiednich usług

E. Kiedy   korzystasz z naszej strony internetowej                

1. Kiedy subskrybujesz nasz   newsletter                

Adres e-mail

Aby   wysyłać Ci newslettery, akcje promocyjne albo inne przekazy marketingowe, w   tym zaproszenia na nasze wystawy

Zgoda

2. Kiedy korzystasz z naszej strony                

Internetowej                

Szczegóły techniczne; zachowanie podczas użytkowania (więcej   informacji w oświadczeniu dotyczącym plików Cookie)

Aby   korzystać z danych analitycznych celem ulepszenia naszej strony internetowej,   produktów/ usług, marketingu, relacji i doświadczeń z klientami oraz w celu   administrowania i ochrony naszych stron internetowych  


               

Uzasadniony interes związany z określaniem rodzajów klientów korzystających   z naszych produktów i usług, aktualizacją naszej strony internetowej,   rozwijaniem naszej działalności i zapewnieniem bezpieczeństwa naszej stronie   internetowej

F. Inne wykorzystanie Twoich informacji                

Zgromadzone   informacje używamy do świadczenia lub ulepszania usług przez nas   świadczonych, naszych partnerów lub innych zaufanych dostawców zewnętrznych,   takich jak świadczenie, ocena, podnoszenie jakości lub aktualizacja usług;   uczestniczenie w badaniach rynku związanych z naszymi usługami, rozwój nowych   usług, udzielanie wsparcia klientom itp. Celem polepszenia naszych usług,   możemy także analizować wykorzystanie produktów, jednakże te statystyki nie   będą zawierać żadnych Twoich danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Wykonanie umowy i uzasadniony interes związany z aktualizacją i   ulepszaniem naszych usług

Korzystamy z Twoich danych kontaktowych celem   skontaktowania się z Tobą, zapewnienia Ci informacje, o które prosiłeś,   odpowiedzenia na pytania lub w sytuacji rozpatrywania Twoich skarg. Możemy   korzystać z tych danych w celu przesyłania istotnych powiadomień, takich jak   zmiany w istotnych postanowień, warunków, polityk. Zważywszy, że te   informacje odbieranie i czytanie takich informacji.

Wykonanie umowy i uzasadniony interes w zarządzaniu stosunkiem umownym   z Tobą

Prawo   może od nas wymagać gromadzenia i udostępniania Twoich danych   identyfikacyjnych i danych osobowych organizacjom publicznym lub rządowym w   celu zapewnienia zgodności z prawem, nakazem sądowym lub jako odpowiedź na   żądanie jakichkolwiek władz rządowych lub organów regulacyjnych

Zgodność z obowiązkiem prawnym

 

Możesz również podać informacje, które zostaną opublikowane lub wyświetlone (dalej „opublikowane”) w ogólnodostępnych obszarach naszej strony internetowej lub przekazane do innych użytkowników naszych usług lub osobom trzecim (łącznie “Wkłady Użytkownika”). Twoje Wkłady Użytkownika są publikowane lub przekazane innym na Twoje własne ryzyko. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników naszych usług, którym postanowisz udostępnić swoje Wkłady Użytkownika. Dlatego nie możemy i nie gwarantujemy, że Twoje Wkłady Użytkownika nie będą widziane przez osoby nieupoważnione.

 

Informacje, jakie gromadzimy przy pomocy technologii automatycznego gromadzenia danych

 

Nasza strona internetowa i aplikacje używają plików cookie i podobnych technologii. Używamy funkcjonalnych plików cookie aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej i usług oraz analityczne pliki cookie, aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika. Pliki cookie podmiotów trzecich mogą również gromadzić dane poza naszymi stronami internetowymi.

Podczas przeglądania i interakcji ze stroną internetową i naszymi serwisami, możemy używać technologię automatycznego gromadzenia danych do gromadzenia pewnych danych o Twoim sprzęcie, czynności przeglądania, wzorcach, danych o ruchu, logowaniach i innych transmisjach danych. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookie.

 

Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje korzystania z plików cookie przez inne osoby, w szczególności naszych partnerów, podmioty zależne, monitorujące firmy użyteczności publicznej i usługodawców. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie.

 

2. Dzieci poniżej wieku 16 lat

Nasze strony internetowe zasadniczo nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych do lub w ramach naszych Usług. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia.


Huacheng zdecydowanie zaleca żeby rodzice aktywnie uczestniczyli w nadzorowaniu działań swoich dzieci w Internecie. Jeśli podejrzewasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje o dziecku poniżej 16 roku życia lub o nim, skontaktuj się proszę z nami pod adresem ­­­ privacy@imoulife.com.

 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub tak długo jak będzie to niezbędne to przestrzegania obowiązków ustawowych i rozwiązywania wszelkich sporów.

 

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy je osiągnąć innymi środkami, a także mające zastosowanie wymogi prawne. W przypadku wycofania naszych produktów albo części lub całości naszych usług, powiadomimy Cię i skasujemy Twoje dane osobowe, których to dotyczy lub zanonimizujemy takie informacje w rozsądnym terminie. Jeśli nie korzystałeś z serwisu aplikacji Imou albo chmury, skasujemy Twoje dane osobowe i powiadomimy cię na 3 miesiące przed usunięciem lub zanonimizowaniem danych osobowych poprzez powiadomienie push, ogłoszenie itp., na przykład wyślemy wiadomość e- mail z informacją.

 

Należy pamiętać, że nagrania wideo i zrzuty ekranu w aplikacji Imou są automatycznie kasowane po ustaniu usługi chmury lub gdy okres zapisania w chmurze się kończy. Okresy przechowywania komunikatów alarmowych, alarmowych zrzutów ekranu i adresów IP w Log API wynosi jedynie 7 dni.

 

4. Udostępnianie informacji

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe pewnym zaufanym podmiotom trzecim z następujących powodów:

· Do naszych podmiotów zależnych i powiązanych celu świadczenia usług, o które nas prosiłeś oraz dla celów uzasadnionego interesu w zarządzaniu relacjami z klientami.

· Do spedytorów/przewoźników i innych partnerów biznesowych w zakresie w jakim musimy dostarczać Twoje zamówienia.

· Do dostawców usług IT, którzy oferują wsparcie podczas codziennej obsługi, takiej jak utrzymanie cyfrowych baz danych.

· Do infolinii podmiotu trzeciego przewidzianej do przyjmowania i sprawdzania wniosku o obsługę posprzedażową.

· Do dostawców usług marketingowych w celu świadczenia usług, o które wnosiłeś, takie jak otrzymywanie wiadomości, na które wyraziłeś zgodę.

· Do nabywcy lub potencjalnego nabywcy naszej firmy, w celu wyceny i realizacji transakcji.

 

Wszystkie te podmioty trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem umów, które odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów.

 

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe:

· Aby zastosować się do jakiegokolwiek nakazu sądu, prawa lub procedury prawnej, w tym aby odpowiedzieć na dowolne żądanie rządu lub organu regulacyjnego lub w celu przeprowadzenia dochodzenia (np. ujawnienie w celu zapobiegnięcia przestępstwom lub oszustwom, lub w celu zastosowania się do nakazu sądu, lub przepisów prawa)

· Aby wyegzekwować lub zastosować nasze Warunki Użytkowania i inne umowy, w tym w celach naliczania i pobierania opłat.

· W przypadku, gdy uważamy ujawnienie za niezbędne lub właściwe dla ochrony uzasadnionych praw, własności albo naszego bezpieczeństwa, naszych klientów lub innych osób.

 

W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych podczas Twojego użytkowania aplikacji lub chmury Imou, korzystamy z usług dostawców usług w chmurze, w tym Amazon Web Services. Inc. (USA), 阿里云算有限公司(Alibaba Cloud Computing Co., Ltd(Chiny), Azure (USA), 北京金山云网有限公司(Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd(Chiny). Oprócz tego, zapewniamy, że nie będziemy udostępniać takich danych, chyba że wyraźnie zażądasz takiego udostępnienia, gdy na przykład złożysz wniosek o połączenie twojej aplikacji Imou i urządzenia z IFTTT Inc., Google Inc., Amazon.com, Inc., itd. Lub gdy używasz swojego konta Facebook w celu zalogowania się  (Facebook Inc.).

 

5. Środki bezpieczeństwa danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach za zaporą sieciowa. Wszelkie transakcje płatnicze będą zaszyfrowane przy użyciu technologii SSL. W przypadku wycieku informacji lub innych incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji uruchomimy plany awaryjne w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się incydentów związanych z bezpieczeństwem i poinformujemy się przy pomocy powiadomień push i ogłoszeń.

 

6. Zewnętrzni dostawcy i ich usługi

Aby zapewnić sobie płynne przeglądanie, możesz otrzymywać treści lub linki sieciowe nie tylko od nas i naszych partnerów, ale również od zewnętrznych dostawców (dalej zwani jako „osoby trzecie”). O ile wyraźnie nie zaznaczono w niniejszej Polityce Prywatności Imou, niniejsza Polityka Prywatności Imou nie ma zastosowania do sytuacji, w których osoby trzecie niezależnie świadczą Tobie usługi za pośrednictwem naszych usług, takich jak strony internetowe, które mogą obejmować oferowane przez nas usługi lub strony osób trzecich, na których widnieje link do naszych usług. Pamiętaj, że jeśli korzystasz takich produktów i/lub usług osób trzecich (w szczególności z PayPal lub innych usług płatniczych kartą kredytową) i podajesz dwoje dane osobowe, twoje dane osobowe będą rozpatrywane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności lub podobną polityką tej osoby trzeciej. Nie możemy kontrolować polityki prywatności ani polityki ochrony danych osób trzecich, a osoby trzecie nie są związane tą polityką. Przed przekazaniem danych osobowych osobom trzecim, zapoznaj się z ich polityką prywatności. Możesz zdecydować, czy chcesz uzyskać dostęp do linków, treści i usług świadczonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli w tych przypadkach Twoje informacje były niewłaściwie wykorzystane lub niewłaściwie ujawnione.

 

7. Transfery międzynarodowe

Nasza siedziba główna znajduje się w Chinach i działamy na całym świecie. Mamy oddziały w różnych regionach świata i oferujemy nasze usługi za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach. W związku z powyższym, Twoje informacje mogą być przekazywane poza region i kraj, w którym używasz naszej strony internetowej i usług, w tym do regionów/ krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), które mogą mieć inne przepisy prawne i mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony, jaki został ustalony przez Komisją Europejską.  Podjęliśmy jednakże niezbędne środki aby zagwarantować, że Twoje informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjęliśmy odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa celem chronienia Twojej prywatności. W razie potrzeby korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawodawstwem.

 

8. Twoje prawa

Masz prawo do przeglądania i dokonywania zmian Twoich danych osobowych logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej i odwiedzając stronę profilu konta. Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@imoulife.com z prośbą o dostęp, zamianę lub usunięcie danych osobowych, które nam przekazałeś. Możesz również sprzeciwić się albo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, możesz wycofać swoją zgodę w każdym momencie kontaktując się z nami (patrz poniżej). Podsumowanie Twoich praw przedstawione jest poniżej:

 

· Prośba o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako „wniosek o dostęp do danych podmiotu”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do wizerunku, nazwy użytkownika, adresu e-mail i innych podstawowych informacji lub filmu, obrazu, zamówienia, urządzenia i innych informacji o usługach na koncie Imou, możesz wejść do Imou i nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji.

 

· Prośba o poprawienie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat, ale może być konieczne zweryfikowanie prawidłowości nowych danych, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz zmienić swój pseudonim, adres e-mail itp. na swoim koncie Imou, wejdź do Imou i naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny.

 

· Prośba o usunięcia twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub skasowanie twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w którym mogliśmy przetwarzać twoje dane w sposób niezgodny z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia twoich danych osobowych w celu przestrzegać lokalnego prawa. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy spełnić twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz powiadomiony, jeśli dotyczy, w momencie twojego żądania. Jeśli chcesz usunąć podstawowe informacje, takie jak adres e-mail i hasło, lub informacje serwisowe, takie jak wideo, obraz, zapis w chmurze i alarm na swoim koncie Imou, możesz usunąć swoje informacje, klikając przycisk funkcji usuwania danych za pomocą „Ja -> Ustawienia-> Konto i zabezpieczenia-> Usuń konto ”.

 

· Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub uzasadnionym interesie osoby trzeciej) i, w Twojej konkretnej sytuacji pojawia się coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się temu, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania twoich informacji, które są nadrzędne względem twoich praw i wolności.

 

· Prośba o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych; (b) jeżeli nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw; lub (d) sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystaniu twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

 

· Prośba o przekazanie Twoich danych osobowych Tobie lub do osoby trzeciej. Twoje dane osobowe udostępnimy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z tobą.

 

· Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, w przypadku gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, jeśli tak się stanie, w momencie wycofania zgody. Jeśli chcesz wyłączyć program user experience  i informacje o alarmie na swoim koncie Imou, możesz wejść do Imou i kliknąć odpowiedni przycisk zamknięcia.

 

Ze względów bezpieczeństwa, podejmiemy kroki w celu poświadczenia Twojej tożsamości przed zapewnieniem dostępu do Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

 

9. Zmiany naszej Polityki Prywatności

Sprawdzamy niniejszą Politykę Prywatności i od czasu do czasu ją modyfikujemy.

 

Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach Polityki Prywatności, jak również o zmianach na stronie głównej. Data ostatniej zmiany Polityki Prywatności widnieje na górze dokumentu.

 

10. Informacje kontaktowe

W celu zadania pytania lub skomentowania naszej Polityki Prywatności oraz naszych praktyk dotyczących prywatności, skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu +86 571-8996-2739, przez adres e-mail at privacy@imoulife.com lub pocztą na adres:

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd

A10, Bin’An Road 1199, Binjiang District,

Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

310053

Na adres: Inspektor Ochrony Danych  • Kontakt :
  • Dahua Technology Poland Sp. z o.o.
    ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

    wsparcie@imoulife.com

    Infolinia: 608 913 700

Newsletter