Polityka prywatności

Polityka prywatności Imou

Preambuła

Niniejsza Polityka prywatności Imou („Polityka prywatności”) dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych związanych z produktami lub usługami Imou.

 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje każdą stronę internetową, stronę mobilną, aplikację i / lub inne produkty lub usługi związane z Imou dostarczane przez Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd („Dahua”) („Imou”, „my”, „nas” lub „nasz”), działającego jako administrator danych.

 

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie jakie informacje zbieramy, używamy, przechowujemy oraz jak je ujawniamy, przetwarzamy i chronimy, a także wybór dostępu, aktualizacji, kontrolowania przekazanych nam informacji oraz wszelkich innych praw, do których masz prawo. Prosimy o uważne przeczytanie Polityki prywatności przed skorzystaniem z naszych usług i działanie zgodnie z zawartymi tutaj instrukcjami. Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, potwierdziłeś, że przeczytałeś, rozumiesz i zgadzasz się na nasze gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z warunkami w niniejszej Polityce prywatności.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce stosuje się postanowienia zawarte tutaj: http://pl.dahuasecurity.com/pl/policy_14821.html

 

Dahua dokłada najwyższych starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników Usług.

 

Wersją wiążącą Polityki jest polska wersja językowa.

 

1 Zakres

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich usług, które świadczymy, z wyłączeniem niektórych określonych usług, które będą regulowane wraz z dodatkowymi zasadami lub powiadomieniami. Takie dodatkowe zasady stanowią część Polityki prywatności. W przypadku jakiejkolwiek niespójności pierwszeństwo mają te dodatkowe postanowienia jeśli zostały wydane po ostatniej aktualizacji daty niniejszej polityki prywatności.

 

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Polityce prywatności, niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do sytuacji, w których strona trzecia niezależnie świadczy usługi za pośrednictwem naszych usług, takich jak strony internetowe, które mogą zawierać oferowane przez nas usługi lub w witrynach osób trzecich, które mają link do naszych usług.

 

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z takich produktów lub usług osób trzecich i udostępniasz swoje dane osobowe, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności tej osoby trzeciej lub podobnymi zasadami. Nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie lub niewłaściwe ujawnienie informacji w takich przypadkach.

 

2. Gromadzone informacje

W trakcie korzystania z usługi Imou, Dahua będzie zgodnie z następującymi sposobami, gromadzić informacje dostarczone przez Ciebie w celu optymalizacji świadczonych usług i ochrony bezpieczeństwa konta:

2.1 Gdy zarejestrujesz się w usłudze Imou, będziemy zbierać informacje: Twój kraj / region, hasło użytkownika, adres e-mail itp., aby pomóc Ci w rejestracji Imou i chronić bezpieczeństwo Twojego konta Imou. Jeśli nie podasz takich informacji, możesz nie być w stanie prawidłowo korzystać z naszych usług. Poza tym możesz użyć funkcji anulowania konta na kliencie mobilnym, aby usunąć dane osobowe, takie jak adres e-mail i hasło.

 

2.2 Podczas korzystania z usługi Imou (w tym usług w chmurze Imou, w celu zapewnienia normalnego korzystania z naszych usług, będziemy zbierać informacje, takie jak model urządzenia, unikalny identyfikator, adres IP, adres MAC, wersja oprogramowania, tryb dostępu do sieci i typ, szerokość i długość geograficzna (jeśli jest obsługiwana), akcelerator (urządzenie aktywowane grawitacyjnie) i dzienniki operacji. Takie informacje są wymagane do świadczenia usługi Imou i są podstawowymi informacjami, które należy zebrać.

 

2.3 Korzystając z funkcji logowania klienta, w celu zapewnienia podstawowej usługi platformy Imou, będziemy zbierać Twój adres e-mail, hasło, informacje o lokalizacji. Odmowa podania informacji o lokalizacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z lepszej usługi, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou. Ponadto zawsze możesz wyłączyć odpowiednie funkcje i wyczyścić swoje dane w tej funkcji. Nie ujawnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody.

 

2.4 Korzystając z niestandardowych funkcji przesyłania obrazów, uzyskamy Twoją zgodę przed nagraniem lokalnych zasobów plików (lokalnego albumu dla klienta mobilnego i dysku lokalnego dla klienta PC) w celu zapewnienia takiej usługi. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z powyższych funkcji, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou. Ponadto możesz zmodyfikować przesłane obrazy w dowolnym momencie. Zasoby zostaną zwolnione po opuszczeniu tej funkcji i nie będą aktywnie gromadzić informacji o użytkowniku.

 

2.5 Korzystając z funkcji subskrypcji alarmów, uzyskamy Twoją zgodę przed zarejestrowaniem Twojego identyfikatora ID, w celu zapewnienia Ci takiej usługi. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z powyższych funkcji, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou. Ponadto zawsze możesz wyłączyć odpowiednie funkcje.

 

2.6 Podczas korzystania z funkcji zmiany adresu e-mail zbieramy informacje dotyczące Twojego adresu e-mail. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z powyższej funkcji, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou. Ponadto zawsze można użyć funkcji wylogowania użytkownika na kliencie mobilnym, aby usunąć informacje e-mail.

 

2.7 Korzystając z funkcji opinii, uzyskamy zgodę przed zarejestrowaniem informacji e-mail w celu odpowiedzi na niektóre informacje zwrotne od użytkowników. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie otrzymać odpowiedzi na twoją opinię, ale nie wpłynie to na twoje normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

 

2.8 W przypadku korzystania ze zmiany hasła uzyskamy Twoją zgodę przed zarejestrowaniem informacji o hasłach w celu zapewnienia takiej usługi. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z powyższych funkcji, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

 

2.9 Kiedy korzystasz z urządzenia inicjującego, uzyskamy Twoją zgodę przed zarejestrowaniem Twojego komputera Mac, IP, SN, nazwy urządzenia, typu, szerokości i długości geograficznej, czasu rejestracji, identyfikatora kanału i / lub nazwy, online / offline i konfiguracji ( strefa czasowa, alarm itp.), w celu zapewnienia podstawowej usługi platformy Imou. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z funkcji online urządzenia, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou. Ponadto po odłączeniu urządzenia wszystkie informacje o urządzeniu będą anonimowe.

 

2.10 W przypadku korzystania z funkcji programu użytkownika w celu zapewnienia optymalizacji usługi w przyszłości, będziemy zbierać częstotliwość używania modułów w aplikacji Imou. Cały kurs zbierania i przetwarzania będzie anonimowy. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz w stanie korzystać z programu użytkownika, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou. Ponadto zbieranie informacji zostanie zatrzymane po wyjściu z tej funkcji.

 

2.11 Usługa PayPal Imou jest świadczona przez firmę PayPal. W przypadku korzystania z funkcji PayPal, PayPal odbierze adres e-mail konta, nazwę i typ / numer / ważny okres konta PayPal. Kiedy płacisz za pomocą systemu PayPal, PayPal będzie również pobierać rekordy płatności. Odmowa podania takich informacji może spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z funkcji PayPal, ale nie wpłynie to na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

 

2.12 Usługi stron trzecich w usłudze Imou są świadczone przez zewnętrzne podmioty zewnętrzne, a Imou nie może uzyskać informacji wygenerowanych przez użytkownika podczas korzystania z takich usług stron trzecich. Obecnie Imou nie będzie aktywnie pozyskiwać danych osobowych od osób trzecich. Jeśli istnieje wymóg uzyskania danych osobowych pośrednio od osoby trzeciej w celu przyszłego rozwoju firmy, wyjaśnimy z Tobą źródło, rodzaj i zakres takich danych osobowych, na przykład, jeśli przetwarzanie danych osobowych dla określonego rozwoju wykracza poza zakres, który pierwotnie zgodziłeś się przekazać osobie trzeciej, uzyskamy Twoją wcześniejszą wyraźną zgodę przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych i będziemy ściśle przestrzegać odpowiednich przepisów i regulacji i wymagać, aby strona trzecia zagwarantowała legalność dostarczone informacje.

 

3. Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

3.1 Zapewnienia lub ulepszenie naszej usługi

Wykorzystujemy informacje, które gromadzimy, do świadczenia lub ulepszania usług świadczonych przez nas, naszych partnerów lub innych zaufanych dostawców zewnętrznych, takich jak świadczenie, ocena, ulepszanie lub uaktualnianie usług; udział w badaniach rynku związanych z naszymi usługami, opracowywanie nowych usług, zapewnianie obsługi klienta itp. Aby ulepszyć usługi, możemy również analizować wykorzystanie produktu, ale te statystyki nie będą zawierać żadnych identyfikowalnych danych osobowych.

 

3.2 Pozostawania z Tobą w kontakcie

Możemy również wysyłać ważne powiadomienia, takie jak zmiany w naszych warunkach i zasadach.

 

3.3 Ochrony Twoich praw

Możemy wykorzystywać Twoje dane do uwierzytelniania, obsługi klienta, bezpieczeństwa, monitorowania oszustw, w celu zapobiegania, wykrywania, dochodzenia w sprawie oszustw, zagrażania bezpieczeństwu nielegalnej lub naruszenia naszej umowy, zasad lub zasad, aby Cię chronić.

 

3.4 Ze względów prawnych

Udostępnimy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, aby uzyskać dostęp, użyć, zachować lub ujawnić odpowiednie informacje z powodów prawnych, takich jak:

a)    wymagane przez prawo lub obowiązkowe przepisy rządowe;

b)    aby chronić Ciebie, prawa publiczne, własność lub bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami prawa.

 

3.5 Innych, o ile wyraziłeś uprzednio jednoznacznie zgodę.

 

4. Sposób przechowywania danych

4.1 Gdzie przechowywane są informacje

Będziemy postępować zgodnie z prawem i przepisami, aby przechowywać dane osobowe zebrane w odpowiedniej jurysdykcji lokalnej.

 

4.2 Informacje o czasie trwania przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia określonego celu, na przykład: adres e-mail: podczas korzystania z usługi Imou będziemy musieli przechowywać Twój adres e-mail, aby zapewnić normalne korzystanie z usługi; po usunięciu konta Imou usuniemy odpowiednie informacje. W przypadku zaprzestania z korzystania z naszych produktów lub usług powiadomimy Cię i usuniemy Twoje dane osobowe lub anonimizujemy takie informacje w rozsądnym terminie. Jeśli nie korzystasz z usługi przez 3 lata, usuniemy Twoje dane osobowe, a my powiadomimy Cię 3 miesiące przed usunięciem lub anonimizacją Twoich danych osobowych w formie stosownego powiadomienia (np. e-mailem).

 

5. Podmioty trzecie

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim. Jeśli istnieją inne okoliczności, w których Twoje dane osobowe mają być udostępniane lub przekazywane, uzyskamy Twoją wcześniejszą wyraźną zgodę.

Nie ujawnimy publicznie zebranych przez nas danych osobowych. Jeśli musimy ujawniać takie informacje publicznie, poinformujemy Cię o celu takiego ujawnienia, rodzaju ujawnionych informacji i wrażliwych informacji, które mogą być w nie zaangażowane, i uzyskamy Twoją wcześniejszą wyraźną zgodę.

W miarę rozwoju naszej działalności możemy angażować się w fuzje, przejęcia, transfery aktywów itp. Będziemy informować Cię o takich okolicznościach i nadal będziemy chronić Twoje dane osobowe i będziemy wymagać od nowych kontrolerów kontynuowania ochrony danych osobowych zgodnie z przepisy ustawowe i wykonawcze oraz standardy tak surowe, jak wymaga tego niniejsza polityka prywatności.

 

6. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

6.1 Dostęp do danych osobowych

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swojego zdjęcia profilowego, nazwy użytkownika, adresu e-mail i innych podstawowych informacji lub wideo, obrazu, zamówienia, urządzenia i innych informacji o usługach, wejdź w Imou i dotknij odpowiedniego przycisku funkcji, uzyskać dostęp do odpowiednich informacji.

 

6.2 Usuwanie danych osobowych

Jeśli chcesz usunąć podstawowe informacje, takie jak adres e-mail i hasło lub informacje o usługach, takie jak wideo, obraz, zapis w chmurze i alarm, możesz usunąć swoje informacje, dotykając odpowiedniego przycisku funkcji usuwania danych przez “Me->Settings->Account and Security->Delete Account”.

 

6.3 Zmiana danych osobowych

Jeśli chcesz zmienić swoją nazwę użytkownika, adres e-mail itp., wejdź w Imou, stuknij w powiązany przycisk funkcji.

 

6.4 Wycofanie zgody

Jeśli chcesz wyłączyć program obsługi użytkownika i informacje o alarmie, wejdź w Imou i dotknij odpowiedniego przycisku zamknięcia, aby go wyłączyć.

 

6.5 Usuwanie konta

Jeśli chcesz usunąć konto Imou, wejdź w Imou i dotknij odpowiedniego przycisku wylogowania, aby wylogować się z konta osobistego. Po wylogowaniu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub anonimizowane.

 

6.6 Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (lub strony trzeciej), masz prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów związanych z Twoją konkretną sytuacją, jeśli uważasz, że ma to wpływ na twoje podstawowe prawa i wolności. Będziemy postępować zgodnie z twoją prośbą, chyba że będziemy mieli uzasadnione uzasadnione podstawy do przetwarzania, które wykraczają poza twoje prawa i wolności lub gdy przetwarzanie jest związane z ustanowieniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych.

 

 

 

6.7 Poproś o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) w przypadku, gdy potrzebujesz nas do przechowywania danych, nawet jeśli nie wymagamy ich już, ponieważ potrzebujesz ich do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystaniu danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne uzasadnione powody, aby z niego korzystać.

 

6.8 Poproś o przekazanie swoich danych osobowych do Ciebie lub osoby trzeciej

Dostarczymy Tobie

  • Kontakt :
  • Dahua Technology Poland Sp. z o.o.
    ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa

    wsparcie@imoulife.com

    Infolinia: 608 913 700

Newsletter