Polityka prywatności

Polityka prywatności Imou

 

Ostatnia modyfikacja: 13 września 2021 roku.

 

Wprowadzenie

 

Niniejsza Polityka Prywatności Imou opisuje rodzaje informacji, które możemy od Ciebie pozyskiwać lub które możesz podać, gdy się z nami kontaktujesz, korzystasz z naszej aplikacji i / lub produktów, usług w związku z Imou lub kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową www.imoulife.com („strona internetowa”), w tym między innymi dane osobowe, a także gdy odwiedzasz wszelkie subdomeny oraz korzystasz z wszelkich treści, formularzy, ankiet, funkcji i usług oferowanych na nich, za ich pośrednictwem, lub odwiedzasz dowolne inne strony internetowe, otrzymujesz lub wysyłasz wiadomości e-mail, korzystasz z aplikacji przekierowujących do niniejszej Polityki prywatności (zwane łącznie „Usługami”), wszystkie świadczone przez Hangzhou Huacheng Network Technology Co., Ltd („Huacheng”, „Imou”, „my”, „nas” lub „nasz”), spółkę działającą jako administrator danych lub oddziały/spółki zależne Huacheng, (Imou Network Technology Netherlands B.V.). Niniejsza Polityka prywatności opisuje również, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy, chronimy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy te informacje. Proszę uważnie przeczytać tę politykę, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące twoich informacji i tego, jak będziemy je traktować.

 

„Dane osobowe”, jak w niniejszej Polityce prywatności Imou, oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą Ciebie identyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w połączeniu z innym Twoim identyfikatorem.

 

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące treści:

1.      Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne.

2.      Dzieci poniżej 16 roku życia.

3.      Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe.

4.      Udostępnianie informacji.

5.      Środki w zakresie bezpieczeństwa danych.

6.      Zewnętrzni dostawcy i ich usługi.

7.      Transfery międzynarodowe.

8.      Twoje prawa.

9.      Zmiany w naszej Polityce Prywatności.

10.  Informacje kontaktowe.

 

1. Informacje, które gromadzimy na Twój temat, cele przetwarzania i podstawy prawne

 

Gromadzimy kilka rodzajów informacji od i o użytkownikach naszych Usług, w tym informacje, które bezpośrednio nam przekazujesz i które Cię identyfikują , takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

 

Możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje podczas przeglądania witryny lub korzystania z naszych Usług, takie jak dane dotyczące użytkowania, parametry urządzeń i adresy IP, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii monitorowania.

 

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz podstaw prawnych, na których się opieramy. W stosownych przypadkach ustaliliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Staramy się gromadzić i przechowywać jedynie te dane osobowe, które są nam potrzebne do usług i produktów, które Tobie oferujemy. Z tej przyczyny, o ile nie wskazano inaczej w poniższej tabeli, podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia z Tobą umowy, a także wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jeśli zdecydujesz się nie podawać pewnych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z naszych usług w całości lub w części.

 

Proszę zauważyć, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której się opieramy w celu przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

 

Działanie

Rodzaj danych  

Cele przetwarzania 

Podstawa prawna przetwarzania    

A. Zakup urządzeń Imou

Przy zakupie urządzeń Imou za pośrednictwem platform osób trzecich

Nazwa kupującego; nazwisko odbiorcy; adres wysyłki; źródło zamówienia;   szczegółowe informacje na temat zamówionych produktów

Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie oraz, w razie potrzeby, aby   skontaktować się 

Wykonanie umowy

B. Korzystanie z   aplikacji, urządzeń i chmury Imou 

1a. Podczas   pierwszej rejestracji w aplikacji

Imou

 

Adres e-mail; numer telefonu (tylko klienci, którzy rejestrują się w Imou   App za pomocą swojego numeru

telefonu); kraj lub region przez Ciebie wybrany; używany przez Ciebie   pseudonim; hasło (zaszyfrowane); zdjęcie profilowe (jeśli zostało przesłane);   Twój pseudonim i zdjęcie profilowe na platformie osoby trzeciej, gdy   zdecydujesz się zalogować do aplikacji Imou za pomocą innego

 

Aby umożliwić nam dokończenie rejestracji, kontaktować się z Tobą i   administrować Twoim kontem. Zdjęcie profilowe może zostać przesłane na   zasadzie dobrowolności, jeśli chcesz mieć bardziej spersonalizowane konto,   pominięcie tego nie wpływa na działanie aplikacji Imou

Wykonanie umowy, umowy

rejestracyjnej   Imou i uzasadnione interesy w celu utrzymania stosunków umownych z Tobą, świadczenie   usług zgodnie z

wymogami prawnymi wybranego przez Ciebie kraju / regionu, umożliwianie   korzystania przez Ciebie z funkcji usług opisanych w

 

konta aplikacji, takiego jak Facebook

instrukcji obsługi, aktualizowanie i   utrzymywanie naszych produktów, aby rozwijać naszą działalność i zapewniać   bezpieczeństwo produktów oraz aby korzystanie z naszych produktów było zgodne   z przyjętymi warunkami

1b. Po zmianie danych użytych do rejestracji

Jeśli zdecydujesz się zmienić którąkolwiek z   powyższych informacji, nowe wpisy zostaną zebrane w miejsce starych.

Aby zezwolić na zmiany, o które prosiłeś. Odmowa   podania takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji,   ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou

2. Po zalogowaniu się i w trakcie korzystania z   naszych usług

Oprócz informacji wymienionych w punkcie 1   przetwarzamy dane związane z terminalem (np. Smartfonem), którego używasz do   logowania, takie jak GPS, system operacyjny terminala, model i jego unikalny   identyfikator

Aby oferować Ci nasze usługi, utrzymywać normalne   działanie naszych usług, optymalizować nasze usługi i zapewnić bezpieczeństwo   Twojego konta

3. Po dodaniu urządzenia (w interfejsie   urządzenia można wyświetlać i dodawać urządzenia, takie jak kamery IP,   urządzenia pamięci i dzwonki do drzwi, do aplikacji Imou)

Numer seryjny   (dalej „NS”) urządzenia; Model urządzenia; informacje o

Wi-Fi; Nazwa urządzenia;  

Hasło urządzenia (szyfrowane); strefa czasowa   urządzenia i status DST włączony / wyłączony

Aby przetworzyć prośbę o dodanie urządzenia do   konta i zezwolenie na konfigurację urządzenia. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

4. Gdy korzystasz z funkcji podglądu na żywo,   która zapewnia wyświetlanie wideo w czasie rzeczywistym

NS urządzenia; IP urządzenia; Informacje o   porcie urządzenia; Strumień wideo

Aby zapewnić podstawowe usługi wyświetlania   wideo za pośrednictwem aplikacji Imou

5. Podczas korzystania z funkcji odtwarzania i nagrywania wideo

NS Urządzenia, identyfikator kanału urządzenia,   ścieżka do plików nagrań

Aby przechowywać   Twoją

historię i umożliwić Ci jej przeglądanie

6. Po aktywowaniu i skonfigurowaniu ustawień   dodanego urządzenia, takiego jak kamera IP, dzwonek do drzwi i urządzenie   pamięci masowej

Adres Mac; Adres   IP; SN urządzenia; Model urządzenia; Wersja oprogramowania urządzenia;   Informacje o kraju (przez adres IP); Lokalizacja urządzenia

(przez   IP); Data

Aby umożliwić aktywację urządzenia Imou i jego   rejestrację na naszym serwerze

 

rejestracji urządzenia; Informacje o kanale   urządzenia; Stan offline / online urządzenia; Informacje o konfiguracji   urządzenia

7. Po ustawieniu nazwy urządzenia i ilustracji   okładki

Ilustracja okładki; Nazwa urządzenia; Informacje o kanale; Model   urządzenia; SN urządzenia

Możesz ustawić nazwę urządzenia, zmienić   ilustrację na okładkę oraz wyświetlić nazwę kanału, model urządzenia i SN.   Przetwarzanie takich informacji jest nam potrzebne, aby umożliwić   wprowadzenie wymaganych zmian i aby poinformować Cię o szczegółach urządzenia   dodanego do Twojego konta Imou. Odmowa podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou.

8. Po wprowadzeniu hasła urządzenia lub   skorzystaniu z funkcji resetowania

NS Urządzenia; hasło

(zaszyfrowane)  

Aby umożliwić zwiększenie bezpieczeństwa Twojego   urządzenia poprzez dodanie hasła lub zresetowanie hasła. Odmowa podania   takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie   wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

9. Podczas korzystania z funkcji udostępniania urządzenia

NS Urządzenia; Adres email i (lub) numer   telefonu innego użytkownika, któremu udostępniasz urządzenie

Aby umożliwić udostępnianie urządzenia innemu   użytkownikowi aplikacji Imou zgodnie z Twoim żądaniem. Odmowa podania takich   informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie   na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

10. Podczas korzystania z funkcji usuwania urządzenia

 

NS Urządzenia; Adres email i (lub) numer   telefonu (tylko klientów,

Aby umożliwić usunięcie urządzenia z konta w   aplikacji Imou i dopasowanego dodatku, zgodnie z Twoją prośbą. Odmowa

 

którzy rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą   swojego numeru telefonu).

podania takich informacji może tylko   uniemożliwić korzystanie z tej funkcji, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

11. Po   otrzymaniu powiadomienia

NS Urządzenia; identyfikator powiadomienia Push/   migawki alarmu

Aby wysyłać Ci powiadomienia alarmowe i   świadczyć usługi, zgodnie z Twoją prośbą

12. W przypadku korzystania z usług chmury Imou   App w celu rozszerzenia możliwości przechowywania

SN urządzenia; wiadomości i nagrania wideo;   Informacje o kanale urządzenia

Aby umożliwić korzystanie z usługi   przechowywania w chmurze (wersja bezpłatna lub wersja komercyjna). Odmowa   podania takich informacji może tylko uniemożliwić korzystanie z tej funkcji,   ale nie wpłynie na normalne korzystanie z innych funkcji Imou.

13. Przy zakupie planu przechowywania w chmurze   lub realizacji karty podarunkowej

Szczegóły zakupionego planu przechowywania w   chmurze; metoda płatności; Data zamówienia; e-mail

Aby przetworzyć zamówienie i wystawić fakturę na   potrzeby planu przechowywania w chmurze

 

14. Po przeniesieniu planu przechowywania w   chmurze

Nazwa urządzenia, z którego plan jest   przenoszony; nazwa urządzenia, na które plan jest przenoszony; informacje o   planie

Aby przenieść aktywowaną usługę w chmurze na określone urządzenie dodane   do konta. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z programu do obsługi użytkowników, ale nie wpłynie na normalne   korzystanie z innych funkcji Imou.

 

15. Gdy korzystasz z funkcji User Experience

Plan

 

Historia przeglądania i działanie kliknięć

Po włączeniu funkcji User Experience Plan   wyrażasz zgodę na zbieranie takich informacji i pomagasz nam w ulepszaniu   naszych produktów i usług oraz analizowaniu korzystania przez Ciebie z   różnych funkcji. Odmowa podania takich informacji może tylko uniemożliwić   korzystanie z programu do obsługi użytkowników, ale nie wpłynie na

Zgoda

 

normalne korzystanie z innych funkcji aplikacji Imou.

16. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem emaila lub funkcji   informacji zwrotnej

Treść Twojej komunikacji z nami

W celu kontaktu z Tobą, udzielania informacji o nas, zgodnie z Twoją   prośbą odpowiedzi na pytania lub rozpatrywania skarg

Nasz uzasadniony interes do

kontaktowania się z Tobą i udzielania odpowiedzi na pytania / komentarze

17. Po wyrejestrowaniu się z aplikacji Imou i zaprzestaniu korzystania z   urządzenia Imou i naszych usług

Twój numer   telefonu

(tylko klienci, którzy rejestrują się w aplikacji Imou za pomocą swojego   numeru telefonu) i (lub) e-mail.

Aby umożliwić nam dokończenie wyrejestrowania i usunięcie wszystkich   danych osobowych zgromadzonych przez nas w okresie korzystania z aplikacji   Imou.

C. Gdy bierzesz udział w   naszych działaniach marketingowych

Gdy bierzesz udział w naszych działaniach   marketingowych w

trybie offline lub online, w tym między innymi wystawach, losowaniu   nagród, konkursach lub sondażach

Nazwa; adres e-mail; numer telefonu; Lokalizacja; Twoja informacja   zwrotna i odpowiedzi na ankietę (jeśli dotyczy), w tym, jeśli dotyczy, Twoje   płeć, wiek, status pracy, nawyki życiowe i konsumpcyjne; szczegóły profilu na   platformie osoby trzeciej (jeśli wybierzesz ten sposób rejestracji)

Aby zarejestrować zainteresowanie naszymi produktami i usługami

Zgoda

Aby kontaktować się z Tobą I informować Cię o postępie i skutkach (jeśli   dotyczy) działań marketingowych, na które się zdecydowałeś 

 

Zgoda

Aby poprosić Cię o ocenę lub o wypełnienie ankiety 

Uzasadniony interes w poprawianiu jakości naszych usług i lepszego   zrozumienia potrzeb klienta  

Aby poinformować Cię o podobnych wydarzeniach, jeśli się za tym   opowiadałeś 

Zgoda

Gdy bierzesz udział w naszych działaniach   marketingowych w trybie offline, w szczególności wystaw, losowaniach nagród,

Zdjęcia lub filmy zrobione podczas wydarzenia 

Aby promować   naszą działalność

I wydarzenie 

Uzasadniony interes w promowaniu produktów i usług biznesowych 

 

konkursach   lub ankietach 

D. Gdy zamawiasz usługi   posprzedażowe 

1. Gdy rejestrujesz się poprzez naszą platformę   RMA 

Nazwa; adres e-mail lub konto osoby trzeciej, którego używasz do

rejestracji; kraj, hasło (zaszyfrowane); język   

Aby udzielić Ci pomocy przy zakończeniu rejestracji Imou I chronić   bezpieczeństwo Twojego konta Imou  

Wykonanie umowy

o świadczenie usług posprzedażowych; Uzasadniony interes do świadczenia   lepszych usług i ułatwienie korzystania ze swoich praw do usług   posprzedażowych

 

2. Gdy przedłożysz wniosek RMA za pomocą aplikacji, strony internetowej   lub infolinię osoby trzeciej  

Model   urządzenia; SN urządzenia; adres MAC, adres IP; szczegóły wskazane na   potwierdzeniu zakupu; telefon; adres do zwrotu urządzenia po naprawie i dane   odbiorcy; szczegóły dotyczące zwrotu urządzenia i numer śledzenia 

 

Przyjmowanie i zajęcie się Twoim wnioskiem o usługi posprzedażowe  

 

Wykonanie umowy

o świadczenie usług posprzedażowych lub przestrzeganie obowiązku prawnego   jaki może być na nas nałożony w związku z gwarancjami konsumenckimi 

Polecenie Ci najbliższego miejsca napraw (jeśli dotyczy) 

Wysłanie urządzenia po naprawie do odbiorcy I na adres przez

Ciebie wskazany 

 

Kontaktowanie się z Tobą w celu   uzyskania wszelkich wyjaśnień, jakie mogą być nam lub Tobie potrzebne

Uzasadniony interes w wyjaśnianiu Twoich wniosków i polepszaniu   usług 

Poproszenie Cię o opinię zwrotną i stopień Twojego zadowolenia z naszych   usług 

3. Gdy   resetujesz swoje hasło 

SN urządzenia;   adres

MAC; e-mail 

Aby pomóc Ci przy resetowaniu hasła i dokonać zmian, o które   prosiłeś 

Uzasadniony interes w zapewnieniu odpowiednich usług 

E. Kiedy korzystasz z   naszej strony internetowej 

1. Kiedy   subskrybujesz nasz newsletter

Adres e-mail

Aby wysyłać Ci newslettery, akcje promocyjne   albo inne przekazy marketingowe, w tym

zaproszenia na nasze   wystawy 

Zgoda

2.    Kiedy korzystasz

Szczegóły techniczne; zachowanie podczas   użytkowania (więcej

Aby korzystać z danych analitycznych   celem ulepszenia naszej strony internetowej,

Uzasadniony interes związany z określaniem

z     naszej

strony  Internetowej 

informacji       w oświadczeniu   dotyczącym plików Cookie) 

produktów/ usług, marketingu, relacji i   doświadczeń z klientami oraz w celu administrowania i ochrony naszych stron

internetowych   

 

rodzajów   klientów korzystających z naszych produktów i usług, aktualizacją naszej   strony internetowej, rozwijaniem naszej działalności i

zapewnieniem bezpieczeństwa naszej stronie internetowej 

F. Inne wykorzystanie   Twoich informacji 

Zgromadzone informacje używamy do świadczenia   lub ulepszania usług przez nas świadczonych, naszych partnerów lub innych   zaufanych dostawców zewnętrznych, takich jak świadczenie, ocena, podnoszenie   jakości lub aktualizacja usług; uczestniczenie w badaniach rynku związanych z   naszymi usługami, rozwój nowych usług, udzielanie wsparcia klientom itp.   Celem polepszenia naszych usług, możemy także analizować wykorzystanie   produktów, jednakże te statystyki nie będą zawierać żadnych Twoich danych   osobowych umożliwiających identyfikację.

 

Wykonanie umowy i uzasadniony interes związany z aktualizacją i   ulepszaniem naszych usług

Korzystamy z Twoich danych kontaktowych celem   skontaktowania się z Tobą, zapewnienia Ci informacje, o które prosiłeś,   odpowiedzenia na pytania lub w sytuacji rozpatrywania Twoich skarg. Możemy   korzystać z tych danych w celu przesyłania istotnych powiadomień, takich jak   zmiany w istotnych postanowień, warunków, polityk. Zważywszy,   że te informacje odbieranie i czytanie takich informacji.

 

Wykonanie umowy i uzasadniony interes w zarządzaniu stosunkiem umownym z   Tobą

Prawo może od nas wymagać gromadzenia i   udostępniania Twoich danych identyfikacyjnych i danych osobowych organizacjom   publicznym lub rządowym w celu zapewnienia zgodności z prawem, nakazem   sądowym lub jako odpowiedź na żądanie jakichkolwiek władz rządowych lub   organów regulacyjnych

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym 

 

Możesz również podać informacje, które zostaną opublikowane lub wyświetlone (dalej „opublikowane”) w ogólnodostępnych obszarach naszej strony internetowej lub przekazane do innych użytkowników naszych usług lub osobom trzecim (łącznie “Wkłady Użytkownika”). Twoje Wkłady Użytkownika są publikowane lub przekazane innym na Twoje własne ryzyko. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników naszych usług, którym postanowisz udostępnić swoje Wkłady Użytkownika. Dlatego nie możemy i nie gwarantujemy, że Twoje Wkłady Użytkownika nie będą widziane przez osoby nieupoważnione. 

 

Informacje, jakie gromadzimy przy pomocy technologii automatycznego gromadzenia danych 

 

Nasza strona internetowa i aplikacje używają plików cookie i podobnych technologii. Używamy funkcjonalnych plików cookie aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej i usług oraz analityczne pliki cookie, aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika. Pliki cookie podmiotów trzecich mogą również gromadzić dane poza naszymi stronami internetowymi. 

Podczas przeglądania i interakcji ze stroną internetową i naszymi serwisami, możemy używać technologię automatycznego gromadzenia danych do gromadzenia pewnych danych o Twoim sprzęcie, czynności przeglądania, wzorcach, danych o ruchu, logowaniach i innych transmisjach danych. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookie.

 

Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje korzystania z plików cookie przez inne osoby, w szczególności naszych partnerów, podmioty zależne, monitorujące firmy użyteczności publicznej i usługodawców. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie.

 

2. Dzieci poniżej wieku 16 lat

 

Nasze strony internetowe zasadniczo nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych do lub w ramach naszych Usług. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Huacheng zdecydowanie zaleca żeby rodzice aktywnie uczestniczyli w nadzorowaniu działań swoich dzieci w Internecie. Jeśli podejrzewasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje o dziecku poniżej 16 roku życia lub o nim, skontaktuj się proszę z nami pod adresem  privacy@imoulife.com.

 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub tak długo jak będzie to niezbędne to przestrzegania obowiązków ustawowych i rozwiązywania wszelkich sporów.

 

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy je osiągnąć innymi środkami, a także mające zastosowanie wymogi prawne. W przypadku wycofania naszych produktów albo części lub całości naszych usług, powiadomimy Cię i skasujemy Twoje dane osobowe, których to dotyczy lub zanonimizujemy takie informacje w rozsądnym terminie. Jeśli nie korzystałeś z serwisu aplikacji Imou albo chmury, skasujemy Twoje dane osobowe i powiadomimy cię na 3 miesiące przed usunięciem lub zanonimizowaniem danych osobowych poprzez powiadomienie push, ogłoszenie itp., na przykład wyślemy wiadomość e- mail z informacją.

 

Należy pamiętać, że nagrania wideo i zrzuty ekranu w aplikacji Imou są automatycznie kasowane po ustaniu usługi chmury lub gdy okres zapisania w chmurze się kończy. Okresy przechowywania komunikatów alarmowych, alarmowych zrzutów ekranu i adresów IP w Log API wynosi jedynie 7 dni.

 

4. Udostępnianie informacji

 

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe pewnym zaufanym podmiotom trzecim z następujących powodów: 

       Do naszych podmiotów zależnych i powiązanych celu świadczenia usług, o które nas prosiłeś oraz dla celów uzasadnionego interesu w zarządzaniu relacjami z klientami. 

       Do spedytorów/przewoźników i innych partnerów biznesowych w zakresie w jakim musimy dostarczać Twoje zamówienia.

       Do dostawców usług IT, którzy oferują wsparcie podczas codziennej obsługi, takiej jak utrzymanie cyfrowych baz danych.

       Do infolinii podmiotu trzeciego przewidzianej do przyjmowania i sprawdzania wniosku o obsługę posprzedażową.

       Do dostawców usług marketingowych w celu świadczenia usług, o które wnosiłeś, takie jak otrzymywanie wiadomości, na które wyraziłeś zgodę. 

       Do nabywcy lub potencjalnego nabywcy naszej firmy, w celu wyceny i realizacji transakcji.

 

Wszystkie te podmioty trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem umów, które odpowiadają wymaganiom obowiązujących przepisów.

 

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe: 

       Aby zastosować się do jakiegokolwiek nakazu sądu, prawa lub procedury prawnej, w tym aby odpowiedzieć na dowolne żądanie rządu lub organu regulacyjnego lub w celu przeprowadzenia dochodzenia (np. ujawnienie w celu zapobiegnięcia przestępstwom lub oszustwom, lub w celu zastosowania się do nakazu sądu, lub przepisów prawa) 

       Aby wyegzekwować lub zastosować nasze Warunki Użytkowania i inne umowy, w tym w celach naliczania i pobierania opłat. 

       W przypadku, gdy uważamy ujawnienie za niezbędne lub właściwe dla ochrony uzasadnionych praw, własności albo naszego bezpieczeństwa, naszych klientów lub innych osób.

 

W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych podczas Twojego użytkowania aplikacji lub chmury Imou, korzystamy z usług dostawców usług w chmurze, w tym Amazon Web Services. Inc. (USA), 阿里云算有限公司Alibaba Cloud Computing Co., Ltd(Chiny), Azure (USA), 北京金山云网有限公司Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd(Chiny). Oprócz tego, zapewniamy, że nie będziemy udostępniać takich danych, chyba że wyraźnie zażądasz takiego udostępnienia, gdy na przykład złożysz wniosek o połączenie twojej aplikacji Imou i urządzenia z IFTTT Inc., Google Inc., Amazon.com, Inc., itd. Lub gdy używasz swojego konta Facebook w celu zalogowania się  (Facebook Inc.).

 

5. Środki bezpieczeństwa danych 

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach za zaporą sieciowa. Wszelkie transakcje płatnicze będą zaszyfrowane przy użyciu technologii SSL. W przypadku wycieku informacji lub innych incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji uruchomimy plany awaryjne w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się incydentów związanych z bezpieczeństwem i poinformujemy się przy pomocy powiadomień push i ogłoszeń.

 

6. Zewnętrzni dostawcy i ich usługi

 

Aby zapewnić sobie płynne przeglądanie, możesz otrzymywać treści lub linki sieciowe nie tylko od nas i naszych partnerów, ale również od zewnętrznych dostawców (dalej zwani jako „osoby trzecie”). O ile wyraźnie nie zaznaczono w niniejszej Polityce Prywatności Imou, niniejsza Polityka Prywatności Imou nie ma zastosowania do sytuacji, w których osoby trzecie niezależnie świadczą Tobie usługi za pośrednictwem naszych usług, takich jak strony internetowe, które mogą obejmować oferowane przez nas usługi lub strony osób trzecich, na których widnieje link do naszych usług. Pamiętaj, że jeśli korzystasz takich produktów i/lub usług osób trzecich (w szczególności z PayPal lub innych usług płatniczych kartą kredytową) i podajesz dwoje dane osobowe, twoje dane osobowe będą rozpatrywane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności lub podobną polityką tej osoby trzeciej. Nie możemy kontrolować polityki prywatności ani polityki ochrony danych osób trzecich, a osoby trzecie nie są związane tą polityką. Przed przekazaniem danych osobowych osobom trzecim, zapoznaj się z ich polityką prywatności. Możesz zdecydować, czy chcesz uzyskać dostęp do linków, treści i usług świadczonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli w tych przypadkach Twoje informacje były niewłaściwie wykorzystane lub niewłaściwie ujawnione. 

 

7. Transfery międzynarodowe

 

Nasza siedziba główna znajduje się w Chinach i działamy na całym świecie. Mamy oddziały w różnych regionach świata i oferujemy nasze usługi za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach. W związku z powyższym, Twoje informacje mogą być przekazywane poza region i kraj, w którym używasz naszej strony internetowej i usług, w tym do regionów/ krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), które mogą mieć inne przepisy prawne i mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony, jaki został ustalony przez Komisją Europejską.  Podjęliśmy jednakże niezbędne środki aby zagwarantować, że Twoje informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjęliśmy odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa celem chronienia Twojej prywatności. W razie potrzeby korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawodawstwem. 

 

8. Twoje prawa

 

Masz prawo do przeglądania i dokonywania zmian Twoich danych osobowych logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej i odwiedzając stronę profilu konta. Możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@imoulife.com z prośbą o dostęp, zamianę lub usunięcie danych osobowych, które nam przekazałeś. Możesz również sprzeciwić się albo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, możesz wycofać swoją zgodę w każdym momencie kontaktując się z nami (patrz poniżej). Podsumowanie Twoich praw przedstawione jest poniżej: 

 

       Prośba o dostęp do swoich danych osobowych (powszechnie znany jako „wniosek o dostęp do danych podmiotu”). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do wizerunku, nazwy użytkownika, adresu e-mail i innych podstawowych informacji lub filmu, obrazu, zamówienia, urządzenia i innych informacji o usługach na koncie Imou, możesz wejść

do Imou i nacisnąć odpowiedni przycisk funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji.

 

       Prośba o poprawienie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które przechowujemy na Twój temat, ale może być konieczne zweryfikowanie prawidłowości nowych danych, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz zmienić swój pseudonim, adres e-mail itp. na swoim koncie Imou, wejdź do Imou i naciśnij odpowiedni przycisk funkcyjny.

 

       Prośba o usunięcia twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub skasowanie twoich danych osobowych, jeśli z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w którym mogliśmy przetwarzać twoje dane w sposób niezgodny z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia twoich danych osobowych w celu przestrzegać lokalnego prawa. Pamiętaj jednak, że nie zawsze możemy spełnić twoją prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których zostaniesz powiadomiony, jeśli dotyczy, w momencie twojego żądania. Jeśli chcesz usunąć podstawowe informacje, takie jak adres email i hasło, lub informacje serwisowe, takie jak wideo, obraz, zapis w chmurze i alarm na swoim koncie Imou, możesz usunąć swoje informacje, klikając przycisk funkcji usuwania danych za pomocą „Ja -> Ustawienia-> Konto i zabezpieczenia-> Usuń konto ”. 

 

       Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub uzasadnionym interesie osoby trzeciej) i, w Twojej konkretnej sytuacji pojawia się coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się temu, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy prawnie uzasadnione przyczyny do przetwarzania twoich informacji, które są nadrzędne względem twoich praw i wolności.

 

       Prośba o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych; (b) jeżeli nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie są już nam potrzebne, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw; lub (d) sprzeciwiłeś się naszemu wykorzystaniu twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

 

       Prośba o przekazanie Twoich danych osobowych Tobie lub do osoby trzeciej. Twoje dane osobowe udostępnimy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z tobą.

 

       Prawo do wydawania instrukcji. Masz prawo do wydania instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

 

       Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, w przypadku gdy opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, jeśli tak się stanie, w momencie wycofania zgody. Jeśli chcesz wyłączyć program user experience  i informacje o alarmie na swoim koncie Imou, możesz wejść do Imou i kliknąć odpowiedni przycisk zamknięcia.

 

Ze względów bezpieczeństwa, podejmiemy kroki w celu poświadczenia Twojej tożsamości przed zapewnieniem dostępu do Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

 

9. Zmiany naszej Polityki Prywatności 

 

Sprawdzamy niniejszą Politykę Prywatności i od czasu do czasu ją modyfikujemy. 

 

Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach Polityki Prywatności, jak również o zmianach na stronie głównej. Data ostatniej zmiany Polityki Prywatności widnieje na górze dokumentu.

 

10. Informacje kontaktowe 

 

W celu zadania pytania lub skomentowania naszej Polityki Prywatności oraz naszych praktyk dotyczących prywatności, skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod numerem telefonu +86 571-8996-2739, przez adres e-mail at privacy@imoulife.com lub pocztą na adres:

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd

A10, Bin’An Road 1199, Binjiang District,

Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

310053

Na adres: Inspektor Ochrony Danych


OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIES

Używamy plików cookies, JavaScript i innych technologii („pliki cookies”) kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową Imoullife.com. Przy następnej wizycie w naszej witrynie internetowej niektóre z tych plików cookies zapewniają rozpoznanie Twojego urządzenia.

 

1.   Czym są pliki cookies?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zachowuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym kiedy odwiedzasz naszą stronę.

 

2.   Jakie pliki cookies przechowujemy i dlaczego

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookies, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz analityczne pliki cookies, aby zapewnić Ci optymalne użytkowanie.

 

Funkcjonalne pliki cookies

Te pliki cookies są niezbędne dla podstawowych funkcji witryny i dlatego są wykorzystywane podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Pliki te zapamiętują Twoje preferencje podczas korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład, jeśli którakolwiek z naszych stron internetowych wymaga rejestracji w celu uzyskania odpowiednich usług, po rejestracji, używane są własne pliki cookie, które przechowują Twój adres e-mail przez określony czas, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas na umieszczanie lub wpisywanie go za każdym razem, gdy wracasz na stronę lub przechodzisz z jednej strony na drugą. Dokładniej, używamy funkcjonalnych plików cookies w następującym zakresie:

Funkcjonalne pliki cookies

 Nazwa

 Domena

 Cel

 Okres ważności

  _scfc

 www.Imoulife.com

 Token do przesłania formularza

 2 godziny

 boc_session_site

 Zapamiętanie nazwy użytkownika i czasu   wylogowania

 expUrl

 Zapisanie domeny przed   rejestracją

 imgcde

 Kod weryfikacyjny obrazu

 

Analityczne pliki cookies

Te pliki cookies służą do zbierania informacji o sposobie, w jaki odwiedzający korzystają z witryn internetowych Huacheng, w tym informacji o najczęściej odwiedzanych stronach i liczbie wyświetlanych komunikatów o błędach, co pomaga nam tworzyć raporty dotyczące widoczności naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy stale ulepszać naszą witrynę internetową. Te pliki cookies pomagają Huacheng ulepszać swoje witryny internetowe i sprawiają, że przeglądanie jest bardziej przyjazne i przyjemne.

 

Oto szczegóły dotyczące analitycznych plików cookies:

Analityczne pliki cookies

 Nazwa

 Domena

 Cel

 Okres ważności

 Google Analytics (ga and_gid)

 .Imoulife.com

 Zachowanie związane z klikaniem, czas spędzony w witrynie internetowej, cechy odróżniające odwiedzającego

 2 lata

 Clicky (jsuid)

 .Imoulife.com

 Śledzenie ruchu odwiedzających w różnych domenach

 18 lat

 

3.   Kontroluj pliki cookies, które przechowujemy i do których mamy dostęp

Jeśli chcesz cofnąć zgodę, możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby usunąć nasze pliki cookies lub pliki cookies osób trzecich. Możesz również dostosować ustawienia przeglądarki, aby całkowicie uniemożliwić witrynom internetowym wykorzystanie plików cookies lub plików cookies stron trzecich. Jeśli uniemożliwisz nam wykorzystanie określonych plików cookies, może się okazać, że niektóre funkcje nie są dostępne lub że niektóre części witryny internetowej nie będą się ładować. Dowiedz się, jak dostosować ustawienia dla różnych przeglądarek:

·       Chrome

·       Firefox

·       Internet Explorer

·       Safari

 

4.   Pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania Twoich informacji skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem service.global@imoulife.com.

 

To oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane dnia 13 września 2021 roku.

  • Kontakt :
  • Imou Network Technology Netherlands
    B.V.Louis Braillelaan 80, 2719EK Zoetermeer

    wsparcie@imoulife.com

    Infolinia: +608 913 700

Newsletter